ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
2’2020

Раков С. А.
https://orcid.org/0000-0002-7878-0831

ЯКІСТЬ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ PISA–2018 І ПРОЄКТ ОЕСР «МАЙБУТНЄ ОСВІТИ І КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 2030»

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. За період свого існування, починаючи з 2000 р., міжнародне порівняльне дослідження якості освіти PISA перетворилося на загальновизнаний у світі потужний важіль удосконалення національних систем освіти, визначаючи їх стан і тенденції розвитку за міжнародно погодженими показниками на основі вимірювань із застосуванням міжнародно погоджених інструментів (тестів і анкет) і процедур підготовки, адміністрування й оцінювання результатів. У 2015 р. ОЕСР започаткувала проєкт «Майбутнє освіти і компетентностей 2030», спрямований на розробку засад ефективної системи освіти майбутнього, перший етап якого завершився у 2019 р. створенням «Навчального компасу ОЕСР 2030» – концептуального документу, який визначає принципи майбутнього ефективного навчання у контексті учня. На другому етапі заплановано створення засад ефективного навчання в контексті вчителя. Ці документи мають бути базовими для вдосконалення програми PISA через модернізацію передусім предметних фреймворків PISA у головних її доменах: читання, математика, природничі науки. Для ефективного вдосконалення системи освіти України важливо не тільки аналізувати її поточний стан, зокрема за результатами PISA–2018, в якому Україна брала участь, але і провадити довгострокову освітню політику, спрямовану на розбудову освітньої моделі, яка спирається на національні освітні й культурні здобутки і традиції, а також узгоджується з напрацюваннями проєкту ОЕСР «Майбутнє освіти і компетентностей 2030». У статті проаналізовані ключові ідеї Навчального компасу ОЕСР 2030 і обговорюються деякі питання їх імплементації в освітню практику України.
Ключові слова: удосконалення системи освіти, якість освіти, компетентнісна парадигма освіти, PISA, навчальний компас ОЕСР 2030, учнівський рушій.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-2-99-114

 

Посилання:
1. Шлейхер А. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21 століття. Львів : Літопис, 2018, 296 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/yakist-osviti/shlyaykher-naykrashchiy-klas-u-sviti-yak-stvoriti-sistemu-osviti-21-go-stolittya.pdf.
2. Toffler A. A Future Shock. 1970. URL: http://indbooks.in/mirror1/?p=419855.
3. Robinson K. Do Schools Kill Creativity? URL: https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_
schools_kill_creativity.
4. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 (Україна) / М. Мазорчук та ін. Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/
2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf.
5. Robinson K. How to Escape the Education’s Death Valley. URL: https://www.ted.com/talks/sir_ken_
robinson_how_to_escape_education_s_death_valley.
6. National Core Curriculum for Basic Education 2014 (Finland). URL: https://verkkokauppa.oph.fi/EN/
page/product/national-core-curriculum-for-basic-education-2014/2453039.
7. Раков С. Потенціал оцінювання компетентнісних показників якості роботи учителя на основі технологій соціальної мережі шкіл. Освітня аналітика України. 2018. № 1(2). С. 63–70. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/EAU-12-2018full.pdf.
8. Tripod: Get Valuable Student Feedback. URL: https://tripoded.com/teachers/.
9. OECD Future of Education and Skills 2030 project. URL: https://www.oecd.org/education/2030-project/about/.
10. The OECD Learning Compass 2030. URL: http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/.
11. Засади навчання OECР-2030. Майбутнє освіти і компетентностей. Вісник ТІМО. 2018. № 2–3. С. 24–39.
12. OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030 (2019). URL: http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/Student_
Agency_for_2030_concept_note.pdf.
13. Майбутнє освіти і компетентностей OECD 2030. (Концептуальні зауваги: Учнівський рушій 2030). Вісник ТІМО. 2020. № 1–2. С. 20–29.
14. Morrison J. Flipping the Classroom: Going from The Sage on the Stage to the Guide on the Side. URL: http://tpod.ctld.ntnu.edu.tw/(X(1)S(3uvs4qujysul30l2ma1eziak))/eng/Publications/show?id=41d1f41
c6d954052a8b3f61cab774c64&AspxAutoDetectCookieSupport=1.