ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
2’2022

Денисюк О. Я.
https://orcid.org/0000-0001-8584-0647
Титаренко Н. В.
https://orcid.org/0000-0002-5837-393X

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті досліджено питання впливу різноманітних чинників у процесі організації освітньої діяльності в початковій школі на розвиток учня. Моніторингові дослідження, що проводяться ДНУ «Інститут освітньої аналітики» з моменту започаткування реформи загальної середньої освіти, дають змогу отримувати статистичні дані про стан реалізації реформи Нової української школи (НУШ). У статті, з огляду на воєнний стан в Україні, розглянуто дві сфери розвитку учнів, а саме когнітивна та соціально-емоційна. Напрямок дослідження зумовлений тим, що вказані сфери допомагають учню набути таких рис, як стресостійкість, здатність реагувати на виклики та розв’язувати проблеми, активно комунікувати з оточенням, мати власний критичний погляд на події в країні. Ці риси є особливо важливими для адаптації особистості до умов військової агресії росії проти України. У статті проаналізовано вплив різноманітних чинників на формування в учнів зазначених сфер розвитку. Для аналізу використано статистичні дані, одержані під час моніторингового дослідження стану реалізації реформи НУШ у закладах загальної середньої освіти, виконаного Інститутом у травні–червні 2021 р. Ці дані дали змогу провести науковий аналіз і виявити, які види освітньої діяльності найбільше вплинули на розвиток зазначених сфер. Серед них застосування під час уроку групових або комбінованих форм, формування в учнів само- та взаємооцінювання як мотиваційного чинника до навчання, залучення батьків до організації освітньої діяльності їхніх дітей.
Ключові слова: сфера розвитку, заклад загальної середньої освіти, моніторинг, компетентна особистість, надпредметні компетентності, тверді навички, м’які навички.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-2-56-71

Посилання:
1. The Future of Jobs Report. World Economic Forum. 2020. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.
2. OECD Future of Education and Skills 2030. OECD Learning Compass 2030. A Series of Concept Notes. URL: https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf.
3. Зайцева-Чіпак Н. О., Саприкіна М. А., Гондюл О. Д. Дослідження «Futute of Work 2030: як підготуватись до змін в Україні». URL: https://cutt.ly/UOk6PCE.
4. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
5. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (зі змінами від 30.09.2020 № 898). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text.
6. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX (дата оновлення: 01.05.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/463-20.
7. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1–4 класів закладів загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti.
8. Hattie Ranking: 252 Influences and Effect Sizes Related to Student Achievement. URL: https://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/.
9. Медвідь Л. П. Розвиток емоційного інтелекту учнів початкової школи. URL: https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/87-natsionalno-patriotychne-vykhovannia-ditei-ta-uchnivskoi-molodi-v-umovakh-modernizatsiinykh-suspilnykh-zmin-15-travnia-2018.
10. Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні : лист Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 1/3737-22. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini.
11. Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного часу : лист Міністерства освіт і науки України від 29.03.2022 № 1/3725-22. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-pochatkovij-shkoli-v-umovah-voyennogo-chasu.
12. Результати дослідження щодо забезпечення підготовки педагогічних працівників Training Assessment Project. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/spivpracya-z-mizhnarodnimi-organizaciyami/svitovij-bank/proyekt-z-ocinyuvannya-pidgotovki-pedagogichnih-pracivnikiv-training-assessment-project.