ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
3’2022

Гапон В. В.
https://orcid.org/0000-0001-7521-5450
Шараєвська М. І.
https://orcid.org/0000-0002-8605-2404
Дерепа Т. С.
https://orcid.org/0000-0002-1283-7671

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК НАДАННЯ ЯКІСНОЇ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. Стаття присвячена аналізу впровадження в закладах загальної середньої освіти профільного навчання учнів у довоєнний період (2014/2015–2021/2022 н. рр.) та окреслено проблеми його розвитку в повоєнний час. Вивчено й проаналізовано динаміку та тенденції розбудови мережі таких закладів, зокрема з профільним навчанням, опорних закладів, контингенту учнів у них за типом місцевості (міські поселення, сільська місцевість). Досліджено забезпеченість учителями, які викладають предмети, та визначено регіони з найбільшою часткою вчителів-пенсіонерів. Проаналізовано чисельність учнів і кількість шкіл за найпопулярнішими профілями навчання, а саме: українською філологією, іноземною філологією, математичним, історичним, філологічним, технологічним, інформаційно-технологічним, універсальним. Досліджено результати учасників зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 р. за такими предметами, як українська мова, українська мова й література, історія України, математика, англійська мова, фізика, хімія, біологія, географія, та обґрунтовано зв’язок цих результатів із профілем навчання учнів. Зроблено висновок, що в повоєнний час бажано переглянути профілі навчання в старшій школі й збільшити охоплення учнів профільною освітою за технологічним та інформаційно-технологічним профілями. У процесі дослідження розглянуто законодавчі й нормативно-правові акти для організації сучасної профільної середньої освіти у вітчизняних закладах загальної середньої освіти, вивчено досвід профільної освіти в одній із країн Євросоюзу, а саме в Польщі.
Ключові слова: профільна освіта, заклади загальної середньої освіти, контингент учнів, педагогічні кадри, результати зовнішнього незалежного оцінювання, воєнний стан.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-3-57-74

Посилання:
1. Про освіту : Закон України від 05.06.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
2. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
3. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти : Закон України від 15.07.2021 № 1658-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1658-20#Text.
4. Загородня А. А. Профільне навчання як форма радикальної диференціації освітнього процесу. Вісник Запорізького національного університету. Сер. : педагогічні науки. 2020. № 2(35). С. 17–22. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-02 .
5. Загородня А. А. Профілізація загальної середньої освіти в контексті ідей НУШ. Молодь і ринок. 2019. № 10(177). С. 5–11. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.187320.
6. Сікорський П. І. Основні педагогічні підходи та їх вплив на формування навчальних технологій. Освітні обрії. 2021. Вип. 1(52). С. 96–100. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/11028.
7. Фасоля О. Як запровадити профільну освіту не «для галочки», а для учнів? Практика управління закладом освіти. 2020. № 3. URL: https://edirshkoly.mcfr.ua/798513.
8. Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвські В. Старша профільна школа: кроки до становлення : методичні рекомендації. Київ, 2019. 52 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/483/4.pdf.
9. Заклади загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватні заклади (2021/2022 н. р.) : інформ. бюл. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/byuleten-zzso-2021-2022-2.xlsx.
10. Відомості про профілі навчання в закладах загальної середньої освіти (без спеціальних ЗЗСО) Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладах (2021/2022 н. р.) : інформ. бюл. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/byuleten-profili-navchannya-2021-2022-2.xlsx.
11. Динаміка кількості учителів, які викладають окремі предмети, за 2014/2015–2019/2020 навчальні роки : інформ.-аналіт. бюл. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/RVK_II_rozdil_1_grafa.pdf.
12. Динаміка кількості учителів, які викладають окремі предмети, за 2015/2016–2020/2021 навчальні роки : інформ.-аналіт. бюл. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/06_05-83-RVK_II_rozdil_1_grafa.pdf.
13. Динаміка кількості учителів, які викладають окремі предмети, за 2016/2017–2021/2022 навчальні роки : інформ.-аналіт. бюл. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/dinamika-uchiteliv-2016-2021.pdf.
14. Про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2021/2022 н. р.) : інформ. бюл. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/byuleten-83-rvk-2021_2022-2.xlsx.
15. Оцінювання потреб України у сфері освіти: підсумковий звіт / М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/07/07/Pids.zvit.Otsin.potreb.Ukr.u.sferi.osvity-UK-6.05-24.06.22.pdf.
16. Особливості організації 2022/23 навчального року / М-во освіти і науки Украї­ни. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/osoblivosti-organizaciyi-202223-navchalnogo-roku.