ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
4’2022

Гапон В. В.
https://orcid.org/0000-0001-7521-5450
Шараєвська М. І.
https://orcid.org/0000-0002-8605-2404
Дерепа Т. С.
https://orcid.org/0000-0002-1283-7671

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Статтю присвячено вивченню європейського досвіду оцінювання стану загальної середньої освіти з метою застосування розроблених методик, статистичних показників, індикаторів у своїх аналітичних дослідженнях. Для цього розглянуто діючі системи оцінювання в таких країнах, як Чехія, Фінляндія та Естонія. З’ясовано, що здебільшого в міжнародних порівняльних дослідженнях використовуються показники щодо учнівського контингенту, чисельності педагогічного персоналу, фінансового й матеріально-технічного забезпечення шкіл, результатів оцінки здобутих знань тощо. Наведено результати міжнародного дослідження якості освіти PISA в Україні у 2018 р. За підсумками діяльності у 2021 р. проаналізовано економічні показники використання коштів освітньої субвенції територіальними громадами Львівської області. Досліджено результати учасників зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації за 2016–2021 рр. у ЗЗСО регіону порівняно із середніми показниками по країні за такими предметами, як українська мова й література, історія України, математика, англійська мова, фізика, хімія, біологія, географія. Вивчені та проаналізовані дані дадуть змогу визначити сильні й слабкі сторони кожної територіальної громади щодо організації освітнього процесу та надання якісних освітніх послуг, запланувати заходи й прийняти управлінські рішення з удосконалення та проведення освітніх реформ в Україні.
Ключові слова: якість освіти, заклади загальної середньої освіти, статистичне оцінювання, освітні показники, індикатори якості освіти, результати зовнішнього незалежного оцінювання.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-4-67-83

Посилання:
1. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.
2. Global education monitoring report summary 2021/2: non-state actors in education: Who chooses? Who loses? / UNESCO, 2021. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380076.
3. Education at a Glance 2021: OECD Indicators. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2021_b35a14e5-en#page1.
4. Про затвердження і введення в дію переліку національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти та методології їх обрахунку : наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2016 № 1116. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1116729-16.
5. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2016 № 1116 : наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1257. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS27610?an=12&ed=2016_10_20.
6. Рогова В. Б., Лондар С. Л. Управлінські індикатори розвитку освіти Solid Info як чинник підвищення ефективності державної освітньої політики. Освітня аналітика України. 2021. № 5. С. 5–15. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-5-5-17.
7. Лондар С. Л., Горна М. О. Розвиток міжнародної статистики освіти для забезпечення моніторингу досягнення 4-ї Цілі сталого розвитку. Освітня аналітика України. 2021. № 2. С. 5–19. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-2-5-19.
8. Раков С. А. Потенціал використання даних міжнародних систем статистики в національних системах освітньої аналітики. Освітня аналітика України. 2021. № 2. С. 20–32. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-2-20-32.
9. Локшина О. І. Виконання наукового дослідження «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» (2018–2020 рр.) відділом порівняльної педагогіки інституту педагогіки НАПН України : наук. доповідь на засіданні Президії НАПН Украї­ни 21 жовтня 2021 р. Вісник НАПН України. 2021. № 3(2). DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-3.
10. Лукіна Т. О. Зарубіжні підходи до розроблення моделей самооцінювання закладів загальної середньої освіти. Український педагогічний журнал. 2022. № 2. С. 19–26. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-19-30.
11. Шлейхер А. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття. Львів : Літопис, 2018. 296 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/yakist-osviti/shlyaykher-naykrashchiy-klas-u-sviti-yak-stvoriti-sistemu-osviti-21-go-stolittya.pdf.
12. Гапон В. В. Моделювання системи оцінювання ефективності загальної середньої освіти. Освітня аналітика України. 2018. № 1. С. 82–93. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-1-82-93.
13. Гапон В. В., Шараєвська М. І., Цоколенко Є. П. Аналіз результатів експериментальних розрахунків освітніх індикаторів для оцінювання стану загальної середньої освіти. Освітня аналітика України. 2019. № 1. С. 88–98. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-1-88-98.
14. Про освіту : Закон України від 05.06.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
15. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
16. Мазорчук М. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf.
17. Заклади загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватні заклади (2021/2022 н. р.) : інформ. бюл. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/05/byuleten-zzso-2021-2022-2.xlsx.
18. Про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2021/2022 н. р.) : інформ. бюл. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/byuleten-83-rvk-2021_2022.xlsx.