Освітня аналітика України
№ 1 / 2017

 

 

 

 

 

 

 

Переглянути або завантажити весь випуск

 

ВИЩА ОСВІТА

ЛОНДАР Сергій Леонідович

Підходи до оцінювання вартості підготовки фахівців у сфері вищої освіти України

 

СТАВИЦЬКИЙ Андрій Володимирович, ЗАТОНАЦЬКА Тетяна Георгіївна

Формування культури якості вищої освіти в українських університетах

 

ЧУМАК Оксана Володимирівна

Концептуальні засади фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Україні

 

ТЕРЕЩЕНКО Ганна Миколаївна

Державне фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань

 

ГАПОН Валентина Василівна, ЧИМБАЙ Людмила Леонідівна, БАРАБАШ Олена Анатоліївна

Ретроспективний аналіз законодавчої бази та підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою

 

ТКАЧЕНКО Валентина Володимирівна, КОЖЕКІНА Людмила Юріївна

Досвід застосування методу контент-аналізу до дослідження практик академічної доброчесності в українських ВНЗ

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

КУЗНЄЦОВ Костянтин Володимирович

Джерела та оцінка ефективності фінансування системи загальної середньої освіти

 

ДЕНИСЮК Оксана Яківна, ТИТАРЕНКО Наталія Володимирівна

Освітні індикатори якості загальної середньої освіти на прикладі загальної середньої освіти

 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

МЕЛЬНИК Сергій Вікторович

Ключові підходи до реформування сфери підготовки кадрів в Україні

 

ЛЄСНІКОВА Марина Валентинівна

Аналіз існуючого інформаційно-аналітичного забезпечення системи професійно-технічної освіти в україні, проблеми та шляхи його вдосконалення

 

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

БАКА Світлана Валеріївна

Основні елементи академічної мобільності в країнах ЄС та інших країнах