МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНИЙ ПРОСТІР
4’2020

Фурсенко Т. М.
https://orcid.org/0000-0001-7192-8867

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПІЛОТА В КАНАДІ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Метою статті є огляд кваліфікаційних вимог для набуття професійного статусу пілота в Канаді, а також аналіз напрямків модернізації системи підготовки таких фахівців. Для досягнення цієї мети використано такі методи: загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення – для вивчення праць зарубіжних науковців, офіційних і нормативно-правових документів); конкретно-наукові: категоріальний аналіз – для розкриття змісту та уточнення визначень основоположних понять дослідження; структурно-функціональний аналіз – для визначення організаційних, змістових і процесуальних особливостей професійної підготовки пілотів у Канаді. Встановлено, що будь-яка особа, котра займається повітроплаванням у цій країні, має одержати ліцензію чи дозвіл, кваліфікаційні вимоги для отримання яких різняться залежно від категорії повітряних суден, котрими керуватиме майбутній фахівець, та характеру цієї діяльності. Виявлено, що всі зазначені вимоги можна виконати за програмами центрів льотної підготовки або навчаючись за університетськими програмами чи програмами в льотному коледжі. Досліджено, що підготовка пілотів у Канаді традиційно включає теоретичний (вивчення ряду дисциплін та складання іспитів) і практичний (години нальоту та специфіка умов його здійснення) компоненти. Виокремлено такі тенденцій модернізації підготовки пілотів: перспективність її організації на засадах компетентнісного підходу, зниження вартості підготовки нового покоління пілотів і підвищення її ефективності за рахунок упровадження новітніх технологій у навчальний процес. Зроблено висновок про практичну орієнтованість навчального процесу й доцільність запровадження аналогічної освітньої практики в Україні.
Ключові слова: пілоти, Канада, професійна підготовка, кваліфікаційні вимоги, модернізація.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-4-93-101

 

Посилання:
1. Geography: Statistics Canada. URL: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-402-x/2011000/chap/geo/geo-eng.htm (дата звернення: 15.10.2020).
2. The Aeronautics Act R.S. 1985, c. A-2. Last amended on 2018-12-18. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/a-2/ (дата звернення: 15.10.2020).
3. Canadian Aviation Regulations (SOR/96-433). Last amended on 2020-07-08. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-96-433/ (дата звернення: 15.10.2020).
4. What type of pilot licenses and ratings can I get in Canada? URL: https://proifr.com/about-us/faq/what-type-of-pilot-licenses-and-ratings-can-i-get-in-canada/ (дата звернення: 15.10.2020).
5. Sgro J. A. Supporting Canada’s flight schools : Report of the Standing Committee on Transport, Infrastructure and Communities. Canada : The House of Commons, 2019. 47 p.