МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНИЙ ПРОСТІР
4’2020

Анісімова О. Ю.
https://orcid.org/0000-0002-6721-3030

СВІТОВИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ESG)

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. У статті розглянуто стандарти й рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) з точки зору їх імплементації для проведення зовнішнього оцінювання якості вищої освіти. Проаналізовано діяльність агенцій з оцінки якості освіти, її основні форми та інструменти. Зазначено, що ESG були прийняті у 2005 р. міністрами, котрі відповідають за вищу освіту. В рамках Болонського процесу ще у 2003 р. було встановлено, що за якість наданих послуг вищої освіти відповідають передусім самі ЗВО, які здійснюють її внутрішнє оцінювання, тобто забезпечують комплекс заходів і процедур, котрі гарантують якість запропонованих освітніх програм та відповідність наданих послуг певним критеріям, що визначаються як самим ЗВО, так і агенціями з оцінки якості освіти. Основною функцією її зовнішнього оцінювання є надання ЗВО відгуків і рекомендацій, а також об’єктивної та неупередженої інформації зацікавленим особам. Принципи, процедури й критерії оцінювання якості освіти повинні застосовуватися щодо всіх способів надання освітніх послуг і форм викладання.
Ключові слова: стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), оцінювання якості вищої освіти, внутрішнє оцінювання якості освіти, зовнішнє оцінювання якості освіти, агенції з оцінки якості освіти, європейський підхід.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-4-83-92

 

Посилання:
1. QA in Europe. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/external-qa-activities/ (Accessed 20.11.2020).
2. Policy Brief 2020. External Quality Assurance Activities within and beyond the EHEA. (2020, June). EQAR. URL: https://www.eqar.eu/assets/uploads/2020/07/PolicyBrief_EQA_WithinandBeyondEHEA.pdf (Accessed 20.11.2020).
3. Country information. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/ (Accessed 20.11.2020).
4. European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes Application. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/application/ (Accessed 20.11.2020).
5. Country information. United Kingdom. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=183 (Accessed 20.11.2020).
6. Country information. Poland. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=138 (Accessed 20.11.2020).
7. Country information. Norway. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=129 (Accessed 20.11.2020).
8. Country information. Italy. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=82 (Accessed 20.11.2020).
9. Country information. Sweden. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=166 (Accessed 20.11.2020).
10. Country information. Czech Republic. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=46 (Accessed 20.11.2020).
11. Country information. Azerbaijan. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=11 (Accessed 20.11.2020).
12. Cross-Border Quality Assurance in the EHEA. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/cross-border-qa/ (Accessed 20.11.2020).
13. National Implementation of the European Approach. EQAR. URL: https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/national-implementation/ (Accessed 20.11.2020).