МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
1’2022

Відмантас Т.
https://orcid.org/0000-0003-2000-8862
Гедвілієне Г.
https://orcid.org/0000-0002-1797-8924
Букантайте Д.
https://orcid.org/0000-0003-4590-9173
Шчіглінсьєне А.
https://orcid.org/0000-0002-3042-1231
Баранаускайте А.
https://orcid.org/0000-0002-9416-0333
Урбанавічус Р.
https://orcid.org/0000-0002-3781-1582
Шмідт К.
https://orcid.org/0000-0002-4635-4563
Торібіо Х. Р. Н.
https://orcid.org/0000-0002-0557-5650
Гарсія С. Х.
https://orcid.org/0000-0003-3504-4380

ПРИВЕДЕННЯ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗВАРЮВАННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. Провідну роль у підготовці компетентних фахівців, зокрема зі зварювання, відіграє професійна освіта. З огляду на останні зміни у виробничих процесах, пов’язані з розвитком економіки замкненого циклу, програми навчання таких фахівців потребують перегляду. Метою статті є визначення основних напрямів змін у програмі професійно-технічної підготовки фахівців зі зварювання із урахуванням принципів економіки замкненого циклу. У статті розглядаються підходи, що переважно застосовуються для визначення складових робочого процесу зварювання й переліку фахівців, потрібних для його ефективного та якісного виконання. Для досягнення поставленої мети використано два основних наукових підходи: модель соціальних і планетарних меж та аналіз навчання на робочому місці. Було проведено структурований семінар для цільових груп, у ході якого опитано досвідчених робітників, а також викладачів і тренерів. Опитування охоплювало вісім напрямів – від організації робочого процесу до оцінки програми підготовки зварювальників та необхідності внесення змін до неї. Детальний аналіз робочого процесу зварювання, а також обов’язкових процедур для його виконання дав можливість визначити основні навички й уміння, якими повинні володіти зварювальники, та на підставі цього – шість ключових компетентностей, що їх повинні набути фахівці під час професійного навчання.
Ключові слова: програма професійно-технічної підготовки, компетентність, економіка замкненого циклу, фахівці зі зварювання, економія матеріалів, скорочення викидів, оптимізація робочих процесів.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-1-91-112

Посилання:
1. Dujarier, M.-A. (2021). Troubles dans le travail. Sociologie d’une catégorie de pensée. Paris: PUF.
2. Suzman, J. (2020). The 300,000-year case for the 15-hour week. Financial Times. Retrieved from https://www.ft.com/content/8dd71dc3-4566-48e0-a1d9-3e8bd2b3f60f.
3. Clot, Y., Bonnefond, J.-Y., Bonnemain, A., & Zittoun, M. (2021). Le prix du travail bien fait. La cooperation conflictuelle dans les organisations. Paris: La Découverte.
4. Mehta, K. P. (2019). Sustainability in Welding and Processing. In K. Gupta (Ed.). Innovations in Manufacturing for Sustainability, 125-145. Cham: Springer.
5. Kapil, A., & Sharma, A. (2015). Magnetic pulse welding: an efficient and environmentally friendly multi-material joining technique. Journal of Cleaner Production, 100, 35-58. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.03.042.
6. Chiou, R. Y., Mauk, M. G., Husanu, C., Tseng, T., & Sowmithran, S. (2019). Virtual Reality Laboratory: Green Robotic Ultrasonic Welding. In Proceedings of the ASME 2019 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 5. DOI: https://doi.org/10.1115/IMECE2019-11912.
7. Nguyen, T. D. (2016). Study and Fabrication of Virtual TIG Welding Equipment. Applied Mechanics and Materials, 842, 288–292.
8. Vimal, K. E. K., Vinodh, S., & Raja, A. (2015). Modelling, assessment and deployment of strategies for ensuring sustainable shielded metal arc welding process – a case study. Journal of Cleaner Production, 93, 364-377. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.049.
9. Saad, M. H., Darras, B. M., & Nazzal, M. A. (2021). Evaluation of Welding Processes Based on Multi-dimensional Sustainability Assessment Model. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 8, 57–75. DOI: https://doi.org/10.1007/s40684-019-00184-4.
10. Rivas, D., Quiza, R., Rivas, M. & Haber, R. E. (2020). Towards Sustainability of Manufacturing Processes by Multiobjective Optimization: A Case Study on a Submerged Arc Welding Processs. IEEE Access, 8, 212904-212916. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3040196.
11. Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. VT: Chelsea Green Publishing.