МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
3’2021

Зентек А.
https://orcid.org/0000-0002-0173-3594
Пронь Н. Б.
https://orcid.org/0000-0002-9413-8793

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ В ПОЛЬЩІ

Повний тест (pdf)
Мова: англійська
Анотація. Стаття присвячена питанням професійного розвитку викладачів у системі професійної (професійно-технічної) освіти Польщі. Автори акцентують увагу на особливій ролі професійної освіти в суспільстві порівняно з іншими освітніми ланками, основне завдання якої полягає в якісній підготовці кадрів для задоволення потреб сучасного ринку праці. У статті охарактеризовано основні тенденції транс­формаційних змін у системі освіти Польщі, зокрема структури системи освіти і тривалості навчання відповідно до міжнародної стандартної класифікації освіти. Результати проведеного моніторингового дослідження, в якому взяли участь викладачі закладів професійної освіти, свідчать про важливість посилення співпраці викладачів із представниками місцевого ринку праці з метою вдосконалення навчальних програм з урахуванням очікувань роботодавців. З огляду на це авторами запропоновано модель взаємовідносин системи освіти з місцевим ринком праці. Крім того, для викладачів професійних дисциплін рекомендовано розробити індивідуальні плани професійного розвитку. Зроблено висновки, що у процесі професійного розвитку викладачів та вдосконалення освітніх програм необхідно враховувати потреби всіх стейкхолдерів відповідно до потреб сучасного ринку праці.
Ключові слова: система професійної освіти Польщі, викладачі закладів професійної освіти, професійний розвиток, індивідуальний план професійного розвитку, ринок праці.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-3-113-122

Посилання:
1. The Act of Poland of 14th December 2016 on «Law on School Education». Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/T/D20170059L.pdf [in Polish].
2. The Act of Poland of 20th July 2018 on «Law on Higher Education and Science» [in Polish].
3. Spotlight on VET Poland. (2017). Retrieved from https://www.cedefop.europa.eu/files/8125_en.pdf.
4. Chłoń-Domińczak, A. et al. (2019). Vocational education and training in Europe – Poland. CedefopReferNet VET in Europe reports 2018. Retrieved from http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/Vocational_Education_Training_Europe_Poland_2018_Cedefop_ReferNet.pdf.
5. Centre for Education Development. (2017). Educational Paths. Warsaw. Retrieved from https://www.ore.edu.pl/2017/01/sciezka-ksztalcenia-2 [in Polish].
6. Lotza, D. (Ed.) at al. (2002). Diagnosis for the disabled. University of Szczecin, Institute of Pedagogy, European Academy of Heilpedagogy as part of the Professional Association of Heilpedagogues. Retrieved from http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:3309305&theme=nukat [in Polish].
7. Stronkowski, P. (2009). EU funds for education: vocational education. Retrieved from http://zs7tychy.pl/doradcaz/ksztalcenie_zawodowe.pdf [in Polish].
8. Okoń, W. (1996). New pedagogical dictionary. Warsaw [in Polish].
9. Janiga, J. (2007). School teacher professional training in teaching ergonomics and labor protection: abstract problems. Retrieved from https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Problemy_Profesjologii/Problemy_Profesjologii-r2007-t-n2/Problemy_Profesjologii-r2007-t-n2-s109-123/Problemy_Profesjologii-r2007-t-n2-s109-123.pdf [in Polish].
10. Wiatrowski, Z. (1982). Vocational school teacher. Warsaw [in Polish].
11. Ministry of National Education. (2010). Assumptions of the proposed changes, Students with special educational needs. Guidebook, Warsaw. Retrieved from https://docplayer.pl/4882250-Uczniowie-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html [in Polish].
12. Ministry of National Education. (2010). Effective, friendly and modern education. How to organize the education of students with special educational needs? Guidebook, Warsaw. Retrieved from http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Jak%20organizowa%E6%20edukacj%EA.pdf [in Polish].
13. Pietrulewicz, B. (2005). Possibilities of improving the education process: selected issues. University of Zielona Góra [in Polish].
14. Minister of National Education. (2018). Regulation on obtaining professional promotion grades by teachers. Retrieved from https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001574 [in Polish].
15. Minister of National Education. (2017). Regulation on the detailed qualifications required of teachers. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001575 [in Polish].
16. Wenta, K., & Perzycka, E. (2005). Pedagogical and psychological diagnosis and evaluation: research status and prospects. Retrieved from http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-detail-publi.pl?bib=16279 [in Polish].
17. Ministry of National Education. (2020). On the announcement of the single text of the Regulation of the Minister of National Education on the conditions for organizing education, upbringing and care for disabled, socially maladjusted children and adolescents at risk of social maladjustment. Retrieved from: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001309 [in Polish].
18. Stawowy-Wojnarowska, I. (n. d.). Selected issues from studies of special schools curricula. Institute of School Programs, Ministry of Education and Upbringing, Warsaw [in Polish].