МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
3’2022

Анісімова О. Ю.
https://orcid.org/0000-0002-6721-3030

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повний тест (pdf)
Мова: англійська
Анотація. Належне фінансування освіти є передумовою її ефективності. Військові дії та воєнний стан створюють загрозу для подальшого функціонування й розвитку системи освіти. Метою статті є комплексний аналіз світового досвіду фінансування освіти в умовах воєнного стану. Розглянуто питання впливу збройного конфлікту на економічний розвиток і стан системи освіти в країні. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи, зокрема синтезу, аналізу, дедукції. Проаналізовано основні підходи до програми розвитку освіти в надзвичайних ситуа­ціях і вплив збройного конфлікту на втягнуті в нього країни та їхніх сусідів. З’ясовано, що вплив збройних конфліктів на фінансування галузі освіти визначається декількома факторами, зокрема падінням темпів економічного зростання, порушенням торговельних зв’язків, переорієнтацією витрат з інших галузей на оборону й армію. Визначено, що протягом останнього часу активно розроблялися підходи до створення концепції освіти в умовах надзвичайних ситуацій та було сформовано практичні рекомендації для їх упровадження. Обґрунтовано, що країни, які беруть безпосередню участь у збройному конфлікті, не можуть самостійно забезпечити ефективне фінансування системи освіти, тому потребують міжнародної фінансової допомоги. Розглянуто світову практику фінансування освіти та основні напрями надання міжнародної фінансової допомоги. Встановлено, що наразі лише 29 країн є донорами офіційної допомоги для розвитку у сфері освіти, причому більшу її частину надають п’ять країн.
Ключові слова: фінансування освіти, воєнний стан, освіта для всіх, збройний конфлікт, офіційна допомога для розвитку, гуманітарна допомога.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-3-104-118

Посилання:
1. Manuchehr T. Education right of children during war and armed conflicts. Procedia –Social and Behavioral Sciences. 2011. Vol. 15, pp. 302–305. URL: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.090.
2. Fang X., Kothari S., McLoughlin C., Yenice M. The Economic Consequences of Conflict in Sub-Saharan Africa. International Monetary Fund. 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/10/30/The-Economic-Consequences-of-Conflict-in-Sub-Saharan-Africa-49834.
3. Ichino A., Winter-Ebmer R. The long-run educational cost of World War II. Journal of Labor Economics. 2004. Vol. 22, Iss. 1, pp. 57-87. URL: https://doi.org/10.1086/380403.
4. The Dakar Framework for Action: Education for All – Meeting our Collective Commitments (Including Six Regional Frameworks for Action). Paris, UNESCO. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147.
5. Burde D., Kapit A., Wahl R. L., Guven O., Skarpeteig M. I. Education in emergencies: A review of theory and research. Review of Educational Research. 2017. Vol. 87, Iss. 3, pp. 619-658. DOI: https://doi.org/10.3102/0034654316671594.
6. Nicolai S., Triplehorn C. The role of education in protecting children in conflict. Network Paper: Humanitarian Practice Network (HPN). 2003. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/96795/networkpaper042.pdf.
7. Nicolai S., Hine S. Investment for Education in Emergencies: A Review of Evidence. London: Overseas Development Institute (ODI), 2015. URL: https://cdn.odi.org/media/documents/9450.pdf.
8. Mendizabal E., Hearn S., Anderson A., Hodgkin M. Inter-Agency Network for Education in Emergencies: A community of practice, a catalyst for change / International Institute for Educational Planning. 2011. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002123/212379e.pdf.
9. Minimum standards for education: preparedness, response, recovery / Inter-Agency Network for Education in Emergencies. 2010. URL: https://spherestandards.org/wp-content/uploads/INEE-EN.pdf.
10. Global Education Monitoring Report, 2019: Migration, Displacement and Education – Building Bridges, not Walls. UNESCO, 2018. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866.
11. Global Education Monitoring Reports / UNESCO. URL: https://www.unesco.org/gem-report/en/publications#global-education-monitoring-reports.
12. EFA Global Monitoring Report 2011: The hidden crisis: Armed conflict and education. Paris, UNESCO. 2012. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190743.
13. OECD Database / OECD. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TABLE1#.
14. Fratzscher M., Junker S. Integration von Flüchtlingen: Eine langfristig lohnende Investition. DIW Wochenbericht. 2015. Vol. 82, Iss. 45, pp. 1083-1088. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/123269/1/839318413.pdf.
15. Essomba M. À., Tarrés A., Franco-Guillén N. Research for CULT Committee-Migrant Education: Monitoring and Assessment. 2017. URL: https://policycommons.net/artifacts/1338747/research-for-cult-committee-migrant-education/1947634/.
16. Scholten P., Baggerman F., Dellouche L., Kampen V., Wolf J., Ypma R. Policy Innovation in Refugee Integration? A Comparative Analysis of Innovative Policy Strategies toward Refugee Integration in Europe. Rotterdam, Netherlands, Dutch Department of Social Affairs and Employment. 2017. URL: https://migrationresearch.com/item/policy-innovation-in-refugee-integration-a-comparative-analysis-of-innovative-policy-strategies-to-refugee-integration-in-europe/473289.