МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
5’2021

Анісімова О. Ю.
https://orcid.org/0000-0002-6721-3030

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. Професійна освіта посідає важливе місце в національних системах освіти різних країн світу. При цьому надзвичайно важливим залишається питання механізму фінансування надання освітніх послуг. Мета статті – проаналізувати світовий досвід формульного фінансування професійної освіти. Автором розглянуто основні підходи до визначення складових формули її фінансування. Досліджено світовий досвід формульного фінансування професійної освіти, при цьому застосовано загальнонаукові методи, зокрема синтез, аналіз, дедукцію. Визначено основні показники, які використовуються при побудові формули для фінансування професійної освіти. Встановлено, що належне фінансування та адекватний розподіл коштів, виділених на професійну освіту, сприяють підвищенню якості надання освітніх послуг. Розподіл державних коштів на формульній основі може здійснюватися за критеріями, що визначаються кожною країною залежно від місця професійної освіти в загальній системі освіти. Найчастіше формула фінансування застосовується в разі, коли професійна освіта є складовою загальної середньої освіти або її безпосереднім продовженням. Виявлено, що використання формули фінансування сприяє підвищенню ефективності й прозорості розподілу коштів. Визначальним чинником її успішного використання є вибір критеріїв розподілу. Встановлено, що зазвичай у формулах фінансування фігурують такі основні критерії, як тип закладу освіти, що надає освітні послуги, вид освітньої програми, кількість студентів і років навчання, необхідність додаткового фінансування для студентів з особливими потребами.
Ключові слова: професійна освіта, формульне фінансування професійної освіти, критерії формули фінансування професійної освіти, ефективність розподілу коштів.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-5-103-118

Посилання:
1. Grubb, W. N. (2006). Vocational education and training: Issues for a thematic review. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.172.3698&rep=rep1&type=pdf.
2. Bergseng, B. (2019). Vocational education and training in Bulgaria: Governance and funding. Retrieved from https://doi.org/10.1787/25bad018-en.
3. OECD iLibrary. (2017). The funding of school education: Connecting resources and learning. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264276147-en.
4. Gasskov, V. (2000). Managing vocational training systems: A handbook for senior administrators. Geneva: International Labour Office. Retrieved from http://www.ilo.org/ public/libdoc/ilo/2000/100B09_11_engl.pdf.
5. Fazekas, M. (2012). School funding formulas: Review of main characteristics and impacts. OECD Education Working Papers, 74. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/5k993xw27cd3-en.
6. Masson, J. R. (2006). Financing vocational education and training in the EU new Member States and candidate countries: Recent trends and challenges. Retrieved from https://www. etf.europa.eu/sites/default/files/m/C12578310056925BC125712A0064D1BB_NOTE6MN PHG.pdf.
7. Hanni, M. (2019). Financing of education and technical and vocational education and training (TVET) in Latin America and the Caribbean. Retrieved from https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44599/4/S1900376_en.pdf.
8. Lang, D. W. (2005). Formulaic approaches to the funding of colleges and universities. In International handbook of educational policy (pp. 371-391). Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-3201-3_18.
9. Wolf, A. (2011). Review of Vocational Education. Retrieved from http://www7.bbk.ac.uk/linkinglondon/resources/fehe-policy-and-advocacy/report_Feb2011_The_Wolf_Report1.pdf.
10. Schmidt, E., Langberg, K. & Aagaard, K. (2006). Funding systems and their effects on higher education systems. Country Study – Denmark. Retrieved from https://www.oecd.org/denmark/38307998.pdf.