ОСВІТА ДОРОСЛИХ
4’2021

Лебідь О. В.
https://orcid.org/0000-0003-4260-9589

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ДЛЯ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті досліджено умови для дотримання принципів академічної доброчесності в закладах післядипломної педагогічної освіти за публічного управління системою безперервної освіти. Проведено аналіз офіційних вебсайтів закладів післядипломної педагогічної освіти, зокрема в частині оприлюднення ними документів із питань запобігання академічному плагіату. Встановлено, що лише близько половини таких закладів мають нормативно-правові документи з питань дотримання правил і норм академічної доброчесності та опублікували їх на своїх офіційних сайтах. З’ясовано, що крім затверджених повноцінних документів на сайтах розміщено короткі ознайомчі переліки з рекомендаціями щодо уникнення академічного плагіату. Наголошено, що оприлюднення документів та інформаційних матеріалів на офіційних сайтах вказаних закладів дасть змогу більшому числу користувачів ознайомитися з вимогами й правилами, що, у свою чергу, підвищить рівень дотримання принципів академічної доброчесності. Підкреслено, що в умовах публічного управління системою безперервної освіти заклади післядипломної педагогічної освіти мають приділяти належну увагу популяризації нормативних документів та інших матеріалів із дотримання положень академічної доброчесності.
Ключові слова: публічне управління, безперервна освіта, академічна доброчесність, заклади післядипломної педагогічної освіти, академічний плагіат.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-4-116-127

Посилання:
1. Артюхов А., Меньшов О. Академічна чесність у наукових дослідженнях. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артю­хова. Київ : Таксон, 2016. С. 121–131. URL: https://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf.
2. Зуєва Л. Е. Доброчесність судді: система духовно-рефлексивного виміру. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: педагогічні науки. 2017. № 1 (2). С. 90–99.
3. Аналітична довідка за результатами дослідження практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України / ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2016. URL: https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2019/08/Analiz_prakt.Akad.dobr.u-ZVO-Ukr_.pdf.
4. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
5. Зарівна Н. О., Поляк О. Б., Горлачук Н. В. Академічна доброчесність – основа для забезпечення якісної освіти. Медична освіта. 2021. № 2. С. 23–27. URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12261/11526.
6. Muhammad A., Shaikh A. Factors affecting academic integrity in E-learning of Saudi Arabian Universities. An investigation using Delphi and AHP. 2020. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8962034 (дата звернення: 04.11.2021).
7. Anohina-Naumeca A., Birzniece I., Odiņeca T. Students’ awareness of the academic integrity policy at a Latvian university. International Journal for Educational Integrity. 2020. No. 16:12. DOI: https://doi.org/10.1007/s40979-020-00064-4.
8. Положення про академічну доброчесність КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». Вінниця, 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1S8GJSkwacVTv9Rc9YzQl9NSVHAJhCvhx/view.
9. Положення про запобігання академічному плагіату у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». Вінниця, 2018. URL: https://drive.google.com/file/d/1I-mz4u279l2T0Iw_jYD2cimO7NA2Oxw8/view.
10. Кодекс академічної доброчесності Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. URL: http://vippo.org.ua/files/npb/–160983796354911.pdf.
11. Положення про академічну доброчесність у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської обласної ради. Дніпро, 2020. URL: http://dano.dp.ua/attachments/article/1340/Положення%20про%20академічну%20доброчесність%20у%20КЗВО%20«Дніпровська%20академія%20неперервної%20освіти»%20ДОР».pdf.
12. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : вебсайт. URL: https://ippo.dn.ua/.
13. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : вебсайт. URL: https://www.zippo.net.ua/.
14. Положення про академічну доброчесність / Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 2017. URL: https://drive.google.com/file/d/1woC_In2GC5a03qaQc9oVQPIrQZdRgn9t/view.
15. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти : вебсайт. URL: http://zakinppo.org.ua/.
16. Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : вебсайт. URL: https://www.ippo.if.ua/.
17. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів : вебсайт. URL: https://kristti.com.ua/.
18. Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 2020. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_2/nakaz_39_24.01.2020.pdf.
19. Положення про забезпечення академічної доброчесності в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». 2018. URL: http://koippo.kr.ua/arhiv/2018/academ_dobr.pdf.
20. Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : вебсайт. URL: http://www.loippo.edu.ua/.
21. Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : вебсайт. URL: http://loippo.lviv.ua/.
22. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : вебсайт. URL: https://moippo.mk.ua/.
23. Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Одеса, 2020. URL: https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf.
24. Полтавський обласний інститут : вебсайт. URL: http://poippo.pl.ua/.
25. Положення про дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому процесі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти : вебсайт. URL: https://roippo.org.ua/activities/research/academ_dobro.php/.
26. Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти / КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Суми, 2020. URL: http://www.soippo.edu.ua/images/Про_НАС/Офіційна_інформація/Академічна%20доброчесність/Положення%20про%20академічну%20доброчесність%20КЗ%20СОІППО.pdf.
27. Кодекс академічної доброчесності КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Суми, 2020. URL: http://www.soippo.edu.ua/images/Про_НАС/Офіційна_інформація/Академічна%20доброчесність/Кодекс%20академічної%20доброчесності%20КЗ%20СОІППО.pdf.
28. КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» : вебсайт. URL: http://edu-post-diploma.kharkov.ua/.
29. Кодекс академічної доброчесності Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Херсон, 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/12WEEilg2FeTNnrhYMTGQCh0lYsmGAXDi/view.
30. Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Херсон, 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1SPWBdvZYhiwH-IluPuYcemPSfpNiyDhi/view.
31. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : вебсайт. URL: https://hoippo.km.ua/.
32. КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» : вебсайт. URL: http://oipopp.ed-sp.net/.
33. Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області : вебсайт. URL: http://ippobuk.cv.ua/.
34. Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського : вебсайт. URL: https://choippo.edu.ua/.