ОСВІТА ДОРОСЛИХ
4’2021

Самойленко О. А.
https://orcid.org/0000-0002-2305-4111
Дубасенюк О. А.
https://orcid.org/0000-0002-9447-4527

ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Пандемія COVID-19 змінила практично всі сторони життя людства. Особливо помітним її вплив є у сфері освіти, що зазнала найбільше змін і трансформацій у цей період. Наразі маємо інші підходи, форми, методи навчання й навіть саме освітнє середовище. Освіта дорослих як складова загальної цілісної системи теж перебуває під впливом глобальних ефектів: змінилися й потреби дорослих щодо навчання, і його умови. Істотно зросла частка онлайн-програм та освітніх пропозицій у мережі Інтернет. Пандемія збільшила важливість базових навичок і компетентностей у сучасному суспільстві – цифрової грамотності, навчання протягом життя, критичного мислення та ін. Проведений аналіз засвідчив чималий потенціал онлайн-навчання в галузі освіти дорослих,
котра здатна швидко реагувати на суспільні зміни та набувати якісно нового формату. За його результатами виокремлено п’ять основних позитивних ефектів пандемії COVID-19 в освіті дорослих: 1) значне зростання чисельності дорослих, що навчаються онлайн; 2) удосконалення цифрових компетентностей дорослих; 3) поява нових освітніх платформ і вдосконалення наявних; 4) зміна ролі педагога (тьютор, коуч, ментор, консультант з навчання); 5) згладження со­ціальної нерівності в суспільстві. Кейси зі створення навчальних програм виявили потребу в розробленні якісного цифрового контенту для викладачів і слухачів, інноваційних методів та прийомів роботи з ним в умовах пандемії.
Ключові слова: освіта дорослих, пандемія COVID-19, онлайн-навчання, МООС-платформи, цифровий контент.

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-4-105-115

Посилання:
1. COVID-19 impact on education. URL: https://en.unesco.org/covid19/education
response/.
2. COVID-19 school closures base. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World.svg.
3. Eurofound (2020). Living, working and COVID-19: First findings – April 2020, Dublin. URL: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19-first-findings-april-2020?&utm_campaign=covid-19&utm_content=ef20058&utm_source=benchmark&utm_medium=email.
4. The potential of online learning for adults: Early lessons from the COVID-19 crisis. OECD. URL: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-potential-of-online-learning-for-adults-early-lessons-from-the-covid-19-crisis-ee040002/.
5. Aantal aanvragen online opleidingen VDAB piekt. URL: https://www.hildecrevits.be/nieuws/aantal-aanvragen-online-opleidingen-vdab-piekt.
6. OECD Secretariat calculations based on the Survey of Adult Skills, PIAAC (2012, 2015, 2017). URL: https://www.oecd.org/skills/piaac/.
7. Italymobility : вебсайт. URL: http://italymobility.com.
8. Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. URL: https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/.
9. Shah D. By The Numbers: MOOC sin 2018. Class Central. 2018. URL: https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2018/.
10. Learn LifeLong : вебсайт. URL: https://learnlifelong.net/platform.
11. Prometheus : вебсайт. URL: https://dev.prometheus.org.ua/about-us/.
12. Educational Era : вебсайт. URL: https://www.ed-era.com.
13. Rosewell J. OpenupEd label, quality benchmarks for MOOCs. 2014. URL: https://openuped.eu/images/docs/OpenupEd_quality_label_-_Version1_0.pdf.
14. Educación : вебсайт. URL: http://formacionycapacitaciondigitales.television
educativa.gob.mx.