ОСВІТА ДОРОСЛИХ
5’2021

Терещенко Г. М.
https://orcid.org/0000-0002-9458-2843
Шелудько Н. М.
https://orcid.org/0000-0001-6936-3158
Версаль Н. І.
https://orcid.org/0000-0002-8801-6351
Шаповал Ю. І.
https://orcid.org/0000-0001-9965-5522

ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ І ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ ДОМОГОСПОДАРСТВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НЕБАНКІВСЬКОГО СЕГМЕНТА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Питання підвищення фінансової грамотності домогосподарств в Україні наразі перебуває у фокусі суспільної уваги. Усвідомлення зв’язку між рівнем фінансової грамотності, фінансовою інклюзією та фінансовим добробутом стало рушієм пошуку шляхів його підвищення, зокрема розроблення фахівцями НБУ Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2025 року. У цьому контексті особливу увагу необхідно приділити такій складовій фінансової грамотності, як запозичення. Агресивна реклама небанківських фінансових інститутів щодо легкості отримання кредитів створює ілюзію швидкого підвищення фінансового добробуту, котра в кінцевому підсумку може спричинити потрапляння до боргового кола. Незважаючи на позитивні зрушення в нормативно-правовому полі щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, зокрема кредитних, існує низка проблем саме в небанківському сегменті фінансового сектору, які наразі потребують розв’язання, наприклад недоброчесність у наданні кредитних послуг (нерозкриття на етапі укладання угоди всієї інформації про послуги та їх повну вартість) тощо. З’ясовано, що фінансові регулятори вживають заходи з підвищення прозорості зазначеного ринку споживчого кредитування, але комплексне розв’язання проблеми можливе лише за умови об’єднання зусиль на двох рівнях – фінансових регуляторів і домогосподарств. Безперечно, важливо було б включити й рівень небанківських фінансових інститутів, однак наразі фінансові компанії не можна вважати соціально-орієнтованими кредиторами, оскільки встановлені ними лихварські проценти повною мірою покривають втрати від виникнення проблемних кредитів. Найуразливішими групами населення в контексті фінансової грамотності є: за віком – молодь, особи похилого віку, за доходами – особи з невисоким рівнем доходу, за освітою – особи з незакінченою й повною середньою освітою. Фінансова просвіта таких уразливих груп населення наразі повинна мати два напрямки: по-перше, підвищення загального рівня фінансової грамотності; по-друге, формування знань прав користувачів фінансових послуг, що вже закріплені на законодавчому рівні.
Ключові слова: небанківські фінансові інститути, кредитні спілки, фінансові компанії, ломбарди, споживачі фінансових послуг, фінансова грамотність, фінансова інклюзія, захист прав споживачів фінансових послуг.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-5-32-50

Посилання:
1. Фінансова грамотність та обізнаність в Україні: факти та висновки. Київ, 2010. URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/02/finlit_survey_6dec2010_ua.pdf.
2. Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні : результати дослідження. Київ, 2019. URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/06/Financial-Literacy-Survey-Report_June2019_ua.pdf.
3. Вплив нового законодавства на ринок мікрокредитування : звіт за результатами дослідження ринку мікрокредитування (друга хвиля). URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2021/10/Ukr-Microlending-Mystery-Shopping-Memorandum-Oct-2021.pdf.
4. Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 : звіт за результатами дослідження. URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2021/10/Ukraine_2021_Financial-Literacy-Survey-Report_UA.pdf.
5. Школьник І. О., Кремень В. М. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні. Фінанси України. 2018. № 3. С. 97–115. URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_18_03_097_uk.pdf
6. Осадчий Є. С. Особливості діяльності фінансово-кредитних установ в Україні. Економіка і суспільство. 2016. № 5. С. 375–382. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/5_ukr/67.pdf.
7. Ануфрієва К. В., Шкляр А. І. Фінансова інклюзія як чинник соціоекономічного розвитку. Український соціум. 2019. № 3. C. 59–77. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/59_77_No370_2019_ukr.pdf.
8. Шаповал Ю. І., Юхта О. І. Вимірювання фінансової інклюзії: переваги та обмеження існуючих підходів. Український соціум. 2019. № 3. C. 78–91. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/78_91_No370_2019_ukr.pdf.
9. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року / Нац. банк Украї­ни. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4.
10. Концепція захисту прав споживачів фінансових послуг / Нац. банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaproshuye-do-obgovorennya-kontseptsiyi-zahistu-prav-spojivachiv-finposlug.
11. Наглядова статистика / Нац. банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1.
12. НБУ – Про підсумки року регулювання та нагляду за небанківськими фінустановами. Finbalance : вебсайт. URL: https://finbalance.com.ua/news/nbu—pro-pidsumki-roku-rehulyuvannya-ta-nahlyadu-za-nebankivskimi-finustanovami.
13. Янковий О. Дрібні хижаки: що чекає на сектор мікрокредитування в Україні. 2018. URL: https://mind.ua/ru/publications/20185861-melkie-hishchniki-chto-zhdet-sektor-mikrokreditovaniya-v-ukraine.
14. Про споживче кредитування : Закон України від 15.11.2016 № 1734-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text.
15. OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion. URL: https://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf.
16. OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies. URL: https://www.oecd.org/finance/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf.
17. OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy. URL: https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf.
18. Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 № 2664-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n205.