Освітня аналітика України
№ 1 / 2021


Весь випуск (pdf)

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Чижевський Б. Г.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
Мова: українська

Лондар Л. П.
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ ЗА РАХУНОК РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Мова: українська

ВИЩА ОСВІТА
Гапон В. В., Барабаш О. А.
МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Мова: українська

Шкіренко О. В.
РОЗВИТОК ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЦІННОСТЕЙ ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ САМООСВІТИ
Мова: українська

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА
Мельник С. В.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
Мова: українська

Самойленко О. А., Дубасенюк О. А., Левченко С. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
Мова: українська

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Денисюк О. Я., Титаренко Н. В.
МОНІТОРИНГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (на прикладі дослідження щодо професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти)
Мова: українська

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНИЙ ПРОСТІР
Пронь Н. Б., Назаровець У. Р.
РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Мова: англійська

Тупахіна О. В.
ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ МЕДІАГРАМОТНІСТЬ: РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ ERASMUS+ JEAN MONNET MODULE «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ»
Мова: англійська

НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
Рецензія на навчальне видання Тоцької О. Л. «Сучасні інформаційні технології
в професійній діяльності»
Мова: українська