Освітня аналітика України
№ 1 / 2022


Весь випуск (pdf)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
Лондар С. Л., Лондар Л. П., Гайдук І. С.
НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ
Мова: українська

Тоцька О. Л.
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПРОЄКТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ MICROSOFT OFFICE PROJECT
Мова: англійська

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Беззубко Б. І., Беззубко Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Мова: українська

ВИЩА ОСВІТА
Вовк М. П., Соломаха С. О., Грищенко Ю. В.
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ В ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Мова: українська

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Дронь Т. О., Ткаченко В. В. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ РЕФОРМИ НУШ
Мова: українська

Шевченко М. М., Сімахова А. О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Мова: українська

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Клепанчук О. Ю. 
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА РИНКУ ПРАЦІ 
Мова: українська

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНИЙ ПРОСТІР
Відмантас Т., Гедвілієне Г., Букантайте Д., Шчіглінсьєне А., Баранаускайте А.,
Урбанавічус Р., Шмідт К., Торібіо Х. Р. Н., Гарсія С. Х.

ПРИВЕДЕННЯ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗВАРЮВАННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ
Мова: англійська

Кравченко С. М. 
ІННОВАЦІЯ ЯК ТРЕНД РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД США
Мова: українська