Освітня аналітика України
№ 2 / 2020


Весь випуск (pdf)

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Мельник С. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ КАДРОВИХ ПОТРЕБ У ФАХІВЦЯХ
Мова: українська

Агафонова М. В.
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ
Мова: українська

 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Зентек А.
ПІДТРИМКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА РИНКУ ПРАЦІ У ПОЛЬЩІ
Мова: англійська

 

ВИЩА ОСВІТА

Бахрушин В. Є.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИМОГ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРЕДМЕТНІ ОБЛАСТІ
Мова: українська

Пінчук І. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Мова: українська

 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Лєснікова М. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПОКАЗНИКІВ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ (EMIS) У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Мова: українська

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Раков С. А.
ЯКІСТЬ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ PISA–2018 І ПРОЄКТ ОЕСР «МАЙБУТНЄ ОСВІТИ І КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 2030»

Мова: українська

 

НАУКОВИЙ ДИСКУРС

Швець К. В.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ВИКОРИСТАННЯ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ У СИСТЕМІ ОСВІТИ
Мова: англійська