Освітня аналітика України
№ 2 / 2021


Весь випуск (pdf)


УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Лондар С. Л., Горна М. О.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ ОСВІТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДОСЯГНЕННЯ 4-Ї ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Мова: українська

Раков С. А.
ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ СТАТИСТИКИ В НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ
Мова: українська

ВИЩА ОСВІТА
Самко А. М.
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Мова: українська

Дараган Т. П., Власюк О. А.
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ ТА ЗАСАД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мова: українська

Завада О. П., Тоцька О. Л.
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Мова: українська

Єгорова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙ ОНЛАЙН
Мова: українська

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
Литвинчук А. О., Терещенко Г. М., Кир’янов А. В., Гайдук І. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Мова: українська

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА
Анісімова О. Ю.
ОСНОВНІ МОДЕЛІ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Мова: англійська

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Гапон В. В., Барабаш О. А., Чимбай Л. Л.
АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ПРОГНОЗНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ УЧНІВ ПЕРШИХ КЛАСІВ
Мова: українська

Ткаченко В. В., Дронь Т. О.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ НУШ
Мова: українська