Освітня аналітика України
№ 2 / 2022


Весь випуск (pdf)

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Лондар С. Л., Мельник С. В., Терещенко Г. М.
ВИКЛИКИ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Мова: українська

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
Юрчишена Л. В.
ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ
Мова: українська

ВИЩА ОСВІТА
Дашковська О. В., Погребняк В. П.
ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Мова: українська

Літинська В. А.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Мова: українська

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Денисюк О. Я., Титаренко Н. В.

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ
Мова: українська

Гапон В. В., Чимбай Л. Л.
ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРОБЛЕНОГО ПРОГНОЗУ КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ У ДЕННИХ ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Мова: українська

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Ясінська Т. В.
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 
Мова: українська

Городянська Л. В.
СТРУКТУРА ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Мова: українська

Горна М. О., Пронь Н. Б. 
НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ
Мова: українська