Освітня аналітика України
№ 4 / 2021


Весь випуск (pdf)


РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Ковтунець В. В., Лондар С. Л., Мельник С. В., Кастель-Бранко Е.
ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ДО ОСВІЧЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
Мова: українська

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Затонацька Т. Г., Анісімова О. Ю., Девемі Ж.-Ф., Гьєдраітіс В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ В ОСВІТІ

Мова: англійська

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кир’янов А. В., Іриневич Ю. В., Горна М. О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Мова: українська

ВИЩА ОСВІТА
Бахрушин В. Є.
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ СТАНДАРТІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Мова: українська

Чимбай Л. Л., Попкова Л. В., Читаєва К. Г.
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мова: українська

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Денисюк О. Я., Титаренко Н. В.
РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (НУШ)
Мова: українська

Гапон В. В., Цоколенко Є. П.
СТАН ТА РОЗВИТОК МОВНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В СЕГМЕНТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Мова: українська

ОСВІТА ДОРОСЛИХ
Самойленко О. А., Дубасенюк О. А.
ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Мова: українська

Лебідь О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ДЛЯ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Мова: українська