Освітня аналітика України
№ 4 / 2022

(спецвипуск, Лист МОН від 28.06.2022 № 1/7112-22)


Весь випуск (pdf)

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Лондар С. Л., Пронь Н. Б.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
Мова: англійська

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
Литвинчук А. О., Кир’янов А. В., Іриневич Ю. В., Гайдук І. С.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ ІНКЛЮЗИВНОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄС
Мова: українська

ВИЩА ОСВІТА
Чимбай Л. Л., Попкова Л. В., Ханюк Т. О.
РОЛЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Мова: українська

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА
Лєснікова М. В.
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ СЕРЕД МОЛОДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА КРОКИ З ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УКРАЇНІ
Мова: українська

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Гапон В. В., Шараєвська М. І., Дерепа Т. С.
СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ
Мова: українська

Денисюк О. Я., Дронь Т. О., Титаренко Н. В., Ткаченко В. В.
РЕФОРМА НУШ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Мова: українська

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
Гапон В. В., Барабаш О. А., Читаєва К. Г.
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Мова: українська

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Іщук Я. В., Горна М. О.
СТАТИСТИКА ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Мова: українська