Освітня аналітика України
№ 5 / 2022


Весь випуск (pdf)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
Лондар С. Л., Бахрушин В. Є., Лондар Л. П., Гапон В. В., Пронь Н. Б.
МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Мова: англійська

Анісімова О. Ю., Терещенко Г. М.
ФІНАНСУВАННЯ СЕКТОРУ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОСВІТНІХ СУБВЕНЦІЙ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Мова: англійська

ВИЩА ОСВІТА
Стеценко Б. С., Буряченко А. Є., Гапонюк М. А.
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Мова: українська

Ковтунець В. В., Мельник С. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ КВАЛІФІКАЦІЙ: ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Мова: українська

Зоря О. П., Тютюнник Ю. М., Безкровний О. В., Єгорова О. В.
ПОРІВНЯННЯ ОЧІКУВАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ
Мова: українська

Мізюк Б. М., Миронов Ю. Б.
ІНТЕРАКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ
Мова: українська

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Дубасенюк О. А., Вознюк О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Мова: англійська

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Швіндіна Г. О., Петрушенко Ю. М., Балагуровська І. О.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ В ОСВІТІ: КЕЙС «ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІСТ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ» ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Мова: англійська