РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
3’2022

Агафонова М. В.
https://orcid.org/0000-0003-3439-5680

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В РАМКАХ ВІЗІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. Метою статті є ідентифікація шляхів до виграшу в конкуренції за таланти, окресленої в рамках Національної економічної стратегії на період до 2030 року. У статті проаналізовано рівень освіти та навчання, навичок і компетенцій в Україні, а також конкурентоспроможність національних талантів на основі світових рейтингових досліджень World Digital Competitiveness Ranking 2021/IMD, World Talent Ranking 2021/IMD та Global Innovation Index 2021/WIPO. Хоча наша країна з року в рік за рівнем освіти й навчання демонструє тенденцію до зростання (у 2021 р. вона потрапила до ТОП-20 країн світу, уперше з 2016 р. посівши 18-ту позицію серед 64 країн), конкурентоспроможність національних талантів знижується. У зв’язку з цим визначено ключові гальмівні фактори на шляху до підвищення конкурентоспроможності національних талантів та виграшу в конкуренції за них. Першим таким фактором є здатність утримання в Україні місцевих талантів, залучених, зокрема, з міжнародного фонду талантів (у 2021 р. Україна посіла передостанню позицію в рейтингу); другим – мотиваційний фактор (за рівнем «відтоку мізків» Україна у 2021 р. увійшла до трійки країн-аутсайдерів); третім – рівень наукової концентрації в країні, який починаючи з 2018 р. поступово знижується. Надано рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності національних талантів і окреслено шляхи до виграшу в конкуренції за них.
Ключові слова: конкуренція за таланти, освіта та навчання, мотивація, наукова концентрація, «відтік мізків».

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-3-15-25

Посилання:
1. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року : постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text.
2. Digital Education Action Plan (2021-2027) / European Education Area. URL: https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital/education-action-plan.
3. IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2021/digital_2021.pdf.
4. IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/imd_world_digital_competitiveness_ranking_2018.pdf.
5. Global Innovation Index 2021 / WIPO. 2021. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf.
6. IMD World Talent Ranking 2020. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2020/talent/imd_world_talent_ranking_2020.pdf.
7. IMD World Talent Ranking 2021. URL: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-talent-competitiveness/.
8. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.
9. IMD World Talent Ranking 2019. P. 93. URL: https://www.imd.org/contentassets/4858dca6cb3742119ee063f0d052fffa/imd_world_talent_ranking.pdf.
10. IMD World Talent Ranking 2018. P. 95. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2018/talent-2018/talent_ranking_2018.pdf.
11. IMD World Talent Ranking 2017. P. 95. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/talent-ranking/talent_ranking_2017_web.pdf.
12. IMD World Talent Ranking 2016. P. 81. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/talent_2016_web.pdf.
13. IMD World Talent Ranking 2015. P. 79. URL: https://meetings.myswitzerland.com/zh-hant/inspiration/references/country-ranking/-/media/st/documents/meetings/referneces/talent_2015_web.pdf.
14. IMD World Talent Ranking 2014. P. 21-23. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/wcc-world-talent_report_2014.pdf.
15. IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020. P. 56-169. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2020/digital/digital_2020.pdf.
16. IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019. P. 54-167. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2019/digital/imd-world-digital-competitiveness-rankings-2019.pdf.
17. WEF The Future of Jobs Report 2020. P. 30. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.