РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
4’2022

Лондар С. Л.
https://orcid.org/0000-0003-1838-288X
Пронь Н. Б.
https://orcid.org/0000-0002-9413-8793

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. Широкомасштабне вторгнення російської федерації на територію незалежної України зумовило появу екзистенційних викликів для нашої держави, її демократії та свободи, безпекової ситуації й виживання української нації як повноправного члена Європейської спільноти. У складній ситуації опинилася також вітчизняна система освіти і науки, гостро постало питання збереження життя дітей та освітян, забезпечення безперервності й сталості освітнього процесу, цілісності освітньо-наукової інфраструктури. Російська збройна агресія проти України передбачала її швидку капітуляцію та знищення українського суверенітету, однак у результаті тільки пришвидшила процеси європейської інтеграції, у т. ч. у сфері освіти і науки. Саме питанням інтеграції вітчизняної освіти й науки до європейського освітнього та інноваційного простору присвячено цю статтю. Зокрема, окреслено основні напрямки посилення співпраці між Україною та ЄС із метою розвитку людського капіталу як основної місії освіти та зміцнення економічної безпеки. Акцент зроблено на проєктах, що започатковані Міністерством освіти і науки України, вітчизняними інституціями та європейськими партнерами для задоволення першочергових потреб сфери освіти, науки й інновацій. Підкреслено, що важливу роль у відновленні освітнього процесу як у межах України, так і за кордоном відіграла міжнародна підтримка та залучення фінансових інструментів ЄС. Наведено пропозиції щодо необхідності інтенсифікації євроінтеграційних процесів у сфері освіти і науки України, посилення міжнародної співпраці в галузі досліджень та інновацій.
Ключові слова: сфера освіти і науки України, освітня інфраструктура, євроінтеграція, міжнародна співпраця, російсько-українська війна.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-4-5-16

Посилання:
1. Foreign policy orientations of the Ukrainians in dynamics / Sociological Group “Rating”. 2022. URL: https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/dinam_ka_zovn_shno-pol_tichnih_nastro_v_naselennya_1-2_zhovtnya_2022.html.
2. Kharazishvili Y., Kwilinski A., Dzwigol H., Liashenko V. Strategic European Integration Scenarios of Ukrainian and Polish Research, Education and Innovation Spaces. Virtual Economics. 2021. Vol. 4(2). P. 7–40. DOI: https://doi.org/10.34021/ve.2021.04.02(1).
3. Рубель О. Є., Жихарева А. А. Концепція «відкритих інновацій» як складова інтеграції України до Європейського дослідницького простору. Економічні інновації. 2018. Т. 20, № 1(66). С. 162–173. DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.1(66).162-173.
4. Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Князєв С. І. Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні. Наука та інновації. 2017. Т. 13, № 2. С. 5–26. DOI: https://doi.org/10.15407/scin13.02.005.
5. Kuzior A., Pidorycheva I., Liashenko V., Shevtsova H., Shvets N. Assessment of National Innovation Ecosystems of the EU Countries and Ukraine in the Interests of Their Sustainable Development. Sustainability. 2022. Vol. 14(14). 8487. DOI: https://doi.org/10.3390/su14148487.
6. Підоричева І. Ю. Науково-технологічне та інноваційне співробітництво між Украї­ною та Європейським Союзом: перспективи і стратегічні напрями розвитку. Економіка України. 2022. № 2. С. 50–74. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-36-52.
7. Gawron-Łapuszek M., Suchukova Ya. Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes : monograph. Katowice : Publishing House of University of Technology, 2021. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/3ae54f97de8a1480cfb229660e616f25.pdf.
8. Тоцька О. Л. Управління розвитком вищої освіти України в Європейському освітньому просторі : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 532 с.
9. Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції : монографія / О. Воробйова та ін. ; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ : Ін-т вищої освіти НАПН України, 2020. 220 с. DOI: https://doi.org/10.31874/978-617-7486-38-0-2020.
10. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. Ужгород : ЗакДУ, 2011. 560 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9861.
11. М-во освіти і науки України : вебсайт. URL: https://mon.gov.ua/ua.
12. Education is under threat / Saveschools. 2022. URL: https://saveschools.in.ua/en/.
13. ERA4Ukraine / European Commission. 2022. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine.
14. Science4Refugees / European Commission. 2022. URL: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/science4refugees.
15. Research4Life. 2022. URL: https://www.research4life.org/.
16. MSCA4Ukraine: Key Information / Scholars at Risk Europe. 2022. URL: https://sareurope.eu/msca4ukraine/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=msca4ukrainematchmakingforresearcherscalldocumentsandlaunchevent&utm_content=now+available.
17. Education in time of crisis / Council of Europe Portal. 2022. URL: https://www.coe.int/en/web/education/education-in-time-of-crisis.
18. Supporting the (linguistic) integration of refugees from Ukraine / Council of Europe (ECML/CELV). 2022. URL: https://www.ecml.at/Resources/SupportingthelinguisticintegrationofrefugeesfromtheUkraine/tabid/5558/language/en-GB/Default.aspx.
19. Ukrainian Educational Hubs. 2022. URL: https://eduhub.org.ua/en/.
20. State Scientific and Technical Library of Ukraine. 2022. URL: https://dntb.gov.ua/en/current-project/ukrainian-research-information-system-uris.
21. Терещенко Г., Пронь Н., Анісімова О. Міжнародна фінансова підтримка організації освітнього процесу в умовах запровадження воєнного стану в Україні. Ukr. socìum. 2022. № 2(81). С. 169–180. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2022.02.169.
22. ECW in Ukraine / Education Cannot Wait. 2022. URL: https://www.educationcannotwait.org/our-investments/where-we-work/ukraine.
23. Final report “Ukraine Education Needs Assessment Survey” / Ministry of Education and Science of Ukraine. 2022. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/07/07/Pids.zvit.Otsin.potreb.Ukr.u.sferi.osvity-EN-6.05-24.06.22.pdf.