РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
5’2021

Радіонов Ю. Д.
https://orcid.org/0000-0002-1691-1090

ВИДАТКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. У статті проаналізовано видатки зведеного бюджету України на розвиток людського капіталу. Визначено основні напрями фінансування в сучасних умовах. Зокрема, стабільно високими темпами зростають видатки на економічну діяльність. Окрім того, за останніх два роки істотно збільшилися видатки на охорону здоров’я та оборону країни. Водночас на охорону навколишнього природного середовища, як і на житлово-комунальне господарство, у 2020 р. надано майже на 7 % менше, ніж у 2019 р., що свідчить про недостатню увагу уряду до цих галузей. Для проведення реформування на відповідному рівні здійснюється фінансування освітньої галузі. Зазначено, що бюджетні видатки є важливим інструментом забезпечення стійкої динаміки соціально-економічного розвитку країни, підвищення добробуту громадян, зростання обсягу суспільних благ, соціальних послуг. Підкреслено, що у 2020 р. держбюджет виконано зі значним дефіцитом, у 2,7 раза більшим порівняно з 2019 р. Такий стан науковці і практики пов’язують зі світовою пандемією COVID-19, котра істотно вплинула й на видатки зведеного бюджету та спрямування коштів на фінансування пріоритетних галузей економіки країни. Наголошено на проблемах, пов’язаних із прий­няттям Бюджетної декларації, неефективним управлінням і використанням бюджетних коштів, що певною мірою стримує розвиток національної економіки, людського капіталу, а отже, й економічного зростання. Запропоновано напрями подальших досліджень видатків зведеного бюджету України в розрізі окремих галузей та прийняття ефективних управлінських рішень.
Ключові слова: бюджет, людський капітал, бюджетні кошти, видатки бюджету, фінансування освіти, зведений бюджет, соціально-економічний розвиток країни.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-5-18-31

Посилання:
1. Ministry of Finance of Ukraine. (2021). Investing in Human Capital: IMF and World Bank Spring Meetings. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/news/investuvannya-v-lyudskij-kapital-konklav-ministriv-u-ramkah-vesnyanih-zustrichej-svitovogo-banku [in Ukrainian].
2. Verkhovna Rada of Ukraine. (2010). Budget Code of Ukraine (Act No. 2456-V, July 8). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].
3. Chugunov, I. Ya. (2021). Budget strategy of social development. Kyiv: KNTEU. DOI: http://doi.org/10.31617/m.knute.2021-109 [in Ukrainian].
4. Lysiak, L.V. (2009). Budget policy in the system of state regulation of socio-economic development of Ukraine. Kyiv: DNNU AFU [in Ukrainian].
5. Klets, L. Ye. (2007). Budget management. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
6. Blagun, I. G., Voronko, R. M., & Buchkovich, M. L. (2017). Budget Management. Lviv: Magnolia-2006 [in Ukrainian].
7. Ministry of Finance of Ukraine. (2021). Consolidated budget of Ukraine. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/ [in Ukrainian].
8. Growford Inrtitute. (2020). Analysis of the draft State Budget of Ukraine for 2021.
Retrieved from https://www.growford.org.ua/wp-content/uploads/draft_bud_2021_5-64.pdf [in Ukrainian].
9. Glukhova, V. (2020). Financing costs at higher education in Ukraine. Efektyvna ekonomika, 5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7934 [in Ukrainian].
10. Verkhovna Rada of Ukraine. (2017). About education (Act No. 2145-VIII, September 5). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].
11. Ministry of Finance of Ukraine. (2021). Ministry of Finance of Ukraine: For the first time expenditures on education of the consolidated budget in 2022 are projected to exceed 7% of GDP and amount to 392.2 billion UAH. Retrieved from https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_vpershe_vidatki_na_osvitu_zvedenogo_biudzhetu_2022_rotsi_peredbacheni_ponad_7_vvp_ta_stanovliat_3922_mlrd_griven-3157 [in Ukrainian].
12. Radionov, Yu. D. (2018). The economic essence of budget expenditures. Business navigator, 2-2, 107–112. Retrieved from http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/45_2_2018/24.pdf [in Ukrainian].
13. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1997). Economy. Moscow: Binom : KnoRus [in Russian].
14. Mochernyi, S. V., Larina, Ya. S., Ustenko, O. A., & Yurii, S. I. (2006). Economic encyclopedic dictionary, 2. Lviv: Svit [in Ukrainian].
15. Londar, L. P. (2021). Development of human capital in Ukraine through expanded public finances. Educational Analytics of Ukraine, 1, 21–38. DOI: 10.32987/2617-8532-2021-1-21-38 [in Ukrainian].
16. Accounting Chamber of Ukraine (2021). Report of the Accounting Chamber of Ukraine for 2020. Retrieved from https://rp.gov.ua/Activity/Reports/?id=1083 [in Ukrainian].
17. Government courier. (2021). Information of the Ministry of Finance of Ukraine on the execution of the State Budget of Ukraine for 2020. Retrieved from https://ukurier.gov.ua/uk/articles/informaciya-ministerstva-finansiv-ukrayini-2021/ [in Ukrainian].
18. Accounting Chamber of Ukraine. (2021). Conclusions on the results of the analysis of the annual report on the execution of the Law of Ukraine «On the State Budget of Ukraine for 2020». Retrieved from https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2021/7-1_2021/Vysn_7-1_2021.pdf [in Ukrainian].
19. Kovalenko, Yu. M., & Vitrenko, L. O. (2020). Financing of higher education institutions in Ukraine. Irpin: University of the State Fiscal Service of Ukraine. Retrieved from http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5637/1/5008_IR.pdf [in Ukrainian].