РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
3’2021

Литвинчук А. О.
https://orcid.org/0000-0002-7523-558X
Кир’янов А. В.
https://orcid.org/0000-0003-0452-7689
Гайдук І. С.
https://orcid.org/0000-0003-3144-1469

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АС «ІРЦ» ТА ОПТИМІЗАЦІЇ Е-ЗБОРУ ДАНИХ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ В СЕГМЕНТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. Метою статті є розроблення та вдосконалення існуючих методичних підходів до розширення функціоналу інформаційної системи АС «ІРЦ» у сегменті інклюзивної освіти. Наведено розширений спектр цілей функціонування АС «ІРЦ», у якій передбачено створення електронних переліків фахівців, доказової інформаційної бази для прийняття управлінських рішень, інформаційно-телекомунікаційного забезпечення, єдиної інформаційної інфраструктури для одержання, обробки й формування інформації, комплексного захисту даних у сфері інклюзивної освіти та ін. Зазначено, що розпорядником АС «ІРЦ» є Міністерство освіти і науки України, та представлено низку заходів, що проводяться МОН із метою поліпшення функціонування системи на національному рівні. Проаналізовано функціональні обов’язки ДНУ «Інститут освітньої аналітики» щодо адміністрування АС «ІРЦ». Місцевими адміністраторами цієї системи є посадові особи місцевих органів управління освітою, їхніх структурних підрозділів і посадові особи інклюзивно-ресурсних центрів. До числа користувачів АС «ІРЦ» входять посадові особи МОН та його структурних підрозділів, установ і організацій, що належать до сфери управління; інклюзивно-ресурсні центри; місцеві органи управління освітою й підпорядковані (підконтрольні) їм заклади освіти; інші користувачі, яким у встановленому порядку надано право доступу до інформації в цій системі. Проаналізовано вимоги до користувачів АС «ІРЦ» та згруповано критерії надійності її функціонування. Наведено перелік дій, котрі виконує комплексна система захисту інформації в АС «ІРЦ». Зроблено висновок про необхідність розширення функціоналу АС «ІРЦ» і оптимізації е-збору даних форми звітності в сегменті інклюзивної освіти.
Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзивно-ресурсні центри, інформаційна система, бази даних, заклади освіти, автоматизована система інклюзивно-ресурсних центрів, діти з особливими освітніми потребами.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-3-33-41

Посилання:
1. Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) / ООН. 13 груд. 2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text.
2. Special Education and Individualized Academic Growth: A Longitudinal Assessment of Outcomes for Students with Disabilities / S. Hurwitz, B. Perry, E. D. Cohen, R. Skiba. American Educational Research Journal. 2020. Vol. 57 (2). P. 576-611.
3. Лондар С. Л. Міжнародний досвід розвитку сучасних освітніх інформаційних систем. Освітня аналітика України. 2019. № 1 (5). С. 5–19. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/1_Londar_15_2019_5_19-1.pdf.
4. Lopes J. L., Oliveira C. R. Inclusive Education in Portugal: Teachers’ Professional Development, Working Conditions, and Instructional Efficacy. Education Sciences. 2021. Vol. 11, 169. URL: https://doi.org/10.3390/educsci11040169.
5. Phelps L. A., Hanley-Maxwell C. H. School to work transitions for youth with disabilities: A review of outcomes and practices. Review of Educational Research. 1997. Vol. 67. No. 2. P. 197-226.
6. Schwartz A. E., Hopkins B. G., Stiefel L. The Effects of Special Education on the Academic Performance of Students with Learning Disabilities. Journal of Policy Analysis and Management. 2021. Vol. 40. P. 480-520.
7. Hornby G. Are Inclusive Education or Special Education Programs More Likely to Result in Inclusion Post-School? Education Sciences. 2021. Vol. 11. 304 p.
8. Hornby G. Inclusive special education: Development of a new theory for the education of children with special educational needs and disabilities. British Journal of Special Education. 2015. Vol. 42. P. 234-256.
9. Ярмощук І. Інклюзивне навчання в системі освіти. Шлях освіти. 2009. № 2. С. 24–28.
10. Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр : постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text.
11. Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інформ.-аналіт. зб. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Osvita-v-nezaleznij-Ukraini-19.08.2021_FINAL-1.pdf.
12. Україна. Інклюзія : вебсайт. URL: https://ircenter.gov.ua.