УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
2’2020

Агафонова М. В.
https://orcid.org/0000-0003-3439-5680

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Метою статті є визначення конкурентних переваг і слабких місць щодо розвитку людського капіталу, а також місця України у світі (зокрема м. Києва серед міст світу) за показниками розвитку людського капіталу у світових рейтингових дослідженнях, таких як: Індекс розумних міст (Smart City Index), Світовий рейтинг цифрової конкурентоспроможності (IMD World Digital Competitiveness Ranking) та Світовий рейтинг талантів (IMD World Talent Ranking). За результатами останніх рейтингових досліджень до конкурентних переваг розвитку людського капіталу в Україні слід віднести обсяг виділених ресурсів для розвитку власного людського капіталу, якість освіти, обсяг публікацій щодо ефективності науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР); до слабких сторін – відсутність мотиваційної складової в розвитку людського капіталу, низький рівень залучення й утримання висококваліфікованих кадрів, низький рівень фінансової підтримки новітніх цифрових технологій та відповідних НДДКР і, як результат, – значний рівень «від­току мізків» за кордон. Запропоновано заходи щодо розвитку людського капіталу на основі новітніх цифрових технологій, підвищення готовності України до змін у цифровому просторі та підвищення конкурентоспроможності національної економіки на цій основі.
Ключові слова: людський капітал, знання, навчання та освіта, цифрові технології, мотивація, «відтік мізків».
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-2-29-40

 

Посилання:
1. IMD Smart City Index 2019. IMD : вебсайт. URL: https://www.imd.org/research-knowledge/reports/imd-smart-city-index-2019/.
2. IMD Smart City Index 2019. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/smart_city/smart_city_index_digital.pdf.
3. The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 results. IMD : вебсайт. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/.
4. IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2019/digital/imd-world-digital-competitiveness-rankings-2019.pdf.
5. Хаустов В. К. Цифрова економіка: як тобі служиться? Дзеркало тижня. 2019. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/cifrova-ekonomika-yak-tobi-sluzhitsya-326706_.html.
6. The IMD World Talent Ranking 2019 results. IMD : вебсайт. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-talent-ranking-2019/.
7. IMD World Talent Ranking 2019. Р. 93. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2019/talent/imd_world_talent_ranking.pdf.
8. IMD World Talent Ranking 2018 in brief. Р. 95. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2018/talent-2018/talent_ranking_2018.pdf.
9. IMD World Talent Ranking 2017. Р. 95. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/talent-ranking/talent_ranking_2017_web.pdf.
10. IMD World Talent Ranking 2016. Р. 81. URL: https://www.imd.org/Cms/SearchResultPage/DownloadPdf?itemUrl=AssetsLibrary%2FOther%20Publications%20-%20PUBLIC%20or%20IMD%20ONLY%20ACCESS%2FIMD-RE-0569_54317_RR_Talent_2016_web.pdf.
11. IMD World Talent Ranking 2015. Р. 79. URL: https://www.imd.org/Cms/SearchResultPage/DownloadPdf?itemUrl=AssetsLibrary%2FOther%20Publications%20-%20PUBLIC%20or%20IMD%20ONLY%20ACCESS%2FIMD-RE-0562_53558_RR_Talent_2015_web.pdf.
12. IMD World Talent Ranking 2014. Р. 21. URL: https://www.imd.org/Cms/SearchResultPage/DownloadPdf?itemUrl=AssetsLibrary%2FOther%20Publications%20-%20PUBLIC%20or%20IMD%20ONLY%20ACCESS%2FIMD-RE-0554_52943_IMD_World_Talent_Report_2014bis.pdf.