УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
4’2021

Затонацька Т. Г.
https://orcid.org/0000-0001-9197-0560
Анісімова О. Ю.
https://orcid.org/0000-0002-6721-3030
Девемі Ж.-Ф.
https://orcid.org/0000-0002-5703-0361
Гьєдраітіс В.
https://orcid.org/0000-0002-0293-0645

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ В ОСВІТІ

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. Гендерний аудит є важливим для оцінки гендерної рівності. Метою статті є аналіз світового досвіду гендерного аудиту як інструменту підвищення гендерної рівності. У статті розглянуто питання гендерної рівності та гендерного аудиту в освіті. В процесі дослідження використані загальнонаукові методи, зокрема синтез, аналіз, дедукція. Проаналізовано ключові підходи до визначення гендерної рівності та основні механізми проведення гендерного аудиту для її забезпечення. Встановлено, що питання гендерної рівності пов’язані з економічним розвитком і на даному етапі входять до розширених моделей економічного зростання. Визначено, що останнім
часом відбувався еволюційний розвиток підходів до гендерної рівності та гендерного аудиту, починаючи від суто формального, коли рівність визначалася як рівна можливість хлопчиків і дівчат отримати доступ до шкільної освіти й до використання комплексних індексів гендерної рівності, що мають від трьох до п’яти елементів, охоплюють освіту протягом усього життя, фінансову складову та представницьку, тобто участь жінок в управлінні на різних рівнях. Обґрунтовано, що гендерний аудит на даному етапі орієнтується на широке визначення гендерної рівності та є інструментом, який допомагає визначити її поточний рівень і можливі шляхи покращення ситуації. Розглянуто практику гендерного аудиту Литви та Франції. Встановлено, що ці країни досягли значного успіху на шляху досягнення гендерної рівності. Особливо це стосується нормативно-правового регулювання. За практичним упровадженням Литва дещо відстає від Франції, оскільки в цій країні досі залишаються дуже сильні гендерні стерео­типи.

Ключові слова: гендерна рівність, гендерна нерівність, гендерний аудит, гендерна рівність в освіті, гендерний аудит в освіті.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-4-21-35

Посилання:
1. Wrigley, J. (Ed.). (2003). Education and gender equality. Routledge. Retrieved from https://www.perlego.com/book/1617760/education-and-gender-equality-pdf.
2. UNESCO. (2012). World Atlas of Gender Equality in Education. Retrieved from http://https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215522.
3. David, M. E. (2015). Women and gender equality in higher education? Education Sciences, 5(1), 10-25. Retrieved from https://www.mdpi.com/2227-7102/5/1/10.
4. Unterhalter, E. (2012). Mutable meanings: gender equality in education and interna­tional rights frameworks. Equal Rights Review, 8, 67-84. Retrieved from https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/12757/Mutable_meanings.pdf? sequence=1.
5. Aikman, S., & Unterhalter, E. (Eds.). (2005). Beyond access: Transforming policy and practice for gender equality in education. Oxfam. Retrieved from https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/115410.
6. Unterhalter, E., & Aikman, S. (Eds.). (2007). Practicing gender equality in education. Oxfam. Retrieved from https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/115528.
7. Brosnan, K., & Consultancy, W. (2013). Gender Equality Audit. Retrieved from https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/newspress/publications/2014-Gender-Equality-Audit-DFAT.pdf.
8. Moser, C. (2005). An Introduction to Gender Audit Methodology: Its design and imple­mentation in DFID Malawi. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Caroline-Moser/publication/252942551_An_Introduction_to_Gender_Audit_Methodology_Its_design_and_implementation_in_DFID_Malawi/links/550f05080cf2752610a007ad/An-Introduction-to-Gender-Audit-Methodology-Its-design-and-implementation-in-DFID-Malawi.pdf.
9. Slagter, J. T., & Forbes, K. (2009). Sexual harassment policy, bureaucratic audit culture, and women’s studies. NWSA Journal, 21(2), 144-170. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/20628178.
10. Richardson, S. S., Reiches, M. W., Bruch, J., Boulicault, M., Noll, N. E., & Shattuck-Heidorn, H. (2020). Is there a gender-equality paradox in science, technology, engineering, and math (STEM)? Commentary on the study by Stoet and Geary (2018). Psychological Science, 31(3), 338-341. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797619872762.
11. Mazur, A. G., & Engeli, I. (2020). The search for the elusive recipe for gender equality: when policy implementation matters. French Politics, 18, 3-27. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Amy-Mazur/publication/339925451_The_search_for_the_elusive_recipe_for_gender_equality_when_policy_implementation_matters/links/5eaca22 fa6fdcc7050a194c0/The-search-for-the-elusive-recipe-for-gender-equality-when-policy-implementation-matters.pdf.
12. Engeli, I., & Mazur, A. (2021). Research on French Gender Equality Policies in Practice: One Step Closer to A Recipe for Success. LIEPP Policy Brief, 52, 1-8. Retrieved from https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03384729/.
13. Taljunaite, M. (2005). Gender Mainstreaming as a Strategy for Promoting Gender Equality in Lithuania. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 41(6), 1041-1055 Retrieved from https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=79132.
14. Zaleniene, I., Krinickiene, E., Tvaronaviciene, A., & Lobacevskyte, A. (2016). Gender equality and its implementation in universities of Lithuania. Economics & Sociology, 9(1), 237. Retrieved from https://www.economics-sociology.eu/files/20_229_Zaleniene_Krinickiene_Tvaronaviciene_Lobacevskyte.pdf.
15. Limanauskiene, V., Rutkauskiene, D., Kersiene, V., Bareisa, E., Damasevicius, R., Maskeliunas, R., & Targamadze, A. (2017). The Study of Gender Equality in Information Sciences Research. Retrieved from https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-67642-5.