ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
1’2022

Тоцька О. Л.
https://orcid.org/0000-0003-4748-2134

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПРОЄКТУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ MICROSOFT OFFICE PROJECT

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. Стаття присвячена питанням формування бюджету короткострокового проєкту фінансово-економічної грамотності для вихованців старших груп дитячих садків і учнів молодших класів закладів загальної середньої освіти за допомогою програми Microsoft Office Project. Підкреслено важливість ознайомлення громадян України із фінансовими й економічними термінами, а також основами проведення фінансових операцій ще в дитячі роки. У процесі дослідження встановлено ознаки проєкту та сформовано алгоритм його розроблення: формування команди проєкту та розподіл обов’язків; визначення мети, завдань, цільової аудиторії, партнерів, стейкхолдерів, очікуваних результатів проєкту, його SWOT-аналіз; складання переліку завдань (робіт) проєкту; формування критичного шляху (переліку завдань, зміна терміну виконання яких вплине на тривалість усього проєкту); складання переліку ресурсів та їх розподіл на кожне завдання; формування бюджету проєкту. Передбачено, що проєкт зможуть реалізувати вісім науково-педагогічних працівників (НПП) – співробітників кафедри фінансів закладу вищої освіти. Реалізація проєкту розрахована на 5,5 місяця. Бюджет проєкту становить 182 300 грн. У ньому передбачено витрати на друк презентаційних матеріалів; створення рисунків для пояснення фінансово-економічних термінів (ФЕТ), що будуть використані в дитячій книзі; розроблення макета і друк дитячої книги; створення мультфільму для пояснення ФЕТ, вебсторінки проєкту,
а також оплату праці НПП. Наголошено, що реалізувати такий проєкт можуть НПП кафедр економічного профілю будь-якого ЗВО України. Окреслено альтернативи розширення цільової аудиторії проєкту в разі збільшення фінансування.

Ключові слова: бюджет, проєкт, фінансово-економічна грамотність, діти дошкільного та молодшого шкільного віку, Microsoft Office Project.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-1-19-29

Посилання:
1. Financial education in schools. OECD, 2012. URL: https://www.oecd.org/finance/financial-education/FinEdSchool_web.pdf.
2. Андрійчук В. Навчання фінансової грамотності учнів початкової школи: міжнародний досвід. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2021. Вип. 1. С. 81–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2021_1_12 (дата звернення: 29.12.2021).
3. Барадія Н. Г. Компетентнісний підхід у процесі вивчення фінансової грамотності в гімназії та ліцеї. Інноваційна педагогіка. 2018. Вип. 3. С. 49–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2018_3_11 (дата звернення: 29.12.2021).
4. Вознюк М., Бойко С. Заняття з фінансової грамотності в дитячих оздоровчих закладах. Вісник Національного банку України. 2014. № 11. С. 67–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_11_22 (дата звернення: 29.12.2021).
5. Пискун О. М., Сокол Н. В. Розвиток підприємливості та фінансової грамотності учнів старшої школи в процесі технологічної освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. 2018. Вип. 151(2). С. 118–122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_151(2)__28 (дата звернення: 29.12.2021).
6. Андрієвська В. М., Білоусова Л. І., Сапенко А. А. STEАM-проект із розвитку фінансової грамотності учнів. Народна освіта. 2018. Вип. 2. С. 25–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2018_2_6 (дата звернення: 29.12.2021).
7. Frisancho V. The impact of financial education for youth / Inter-American Development Bank. 2019. URL: https://publications.iadb.org/publications/english/document/The_Impact_of_Financial_Education_for_Youth_en.pdf.
8. Garg N., Singh S. Financial literacy among youth. International Journal of Social Economics. 2018. Vol. 45. No. 1. P. 173–186. URL: https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2016-0303.
9. Тоцька О. Л. Управління розвитком вищої освіти України в Європейському освітньому просторі : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 532 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20037.