ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
2’2022

Юрчишена Л. В.
https://orcid.org/0000-0002-5904-0758

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Метою статті є дослідження чинників та виявлення класифікаційних ознак фінансової стійкості університету шляхом їх систематизації й обґрунтування. Дослідження здійснювалося з використанням таких методів: діалектичного – для обґрунтування дискусійних підходів до визначення чинників фінансової стійкості закладів вищої освіти; аналізу – для ідентифікації впливу чинників відповідно до класифікаційних ознак; синтезу – для об’єднання виявлених ознак і чинників впливу на фінансову стійкість у цілісну класифікацію. Досліджено погляди наукової спільноти щодо визначення чинників фінансової стійкості ЗВО, запропоновано цілісну класифікацію чинників фінансової стійкості університету за такими ознаками: залежно від терміну дії, за характером впливу, за ступенем впливу на фінансовий результат, відносно компонентів економічної моделі, поведінкові, або опосередковані. Встановлено, що відносно компонентів економічної моделі університету, таких як ціннісна пропозиція, ключові ресурси, ключові види діяльності, ключові партнери, стейкхолдери, канали надання й просування, фінансова модель, чинники можуть мати прямий чи опосередкований вплив. Визначальний вплив на фінансову стійкість університету справляють поведінкові чинники, що включають такі групи: іміджеві, репутаційні; стимулюючі (маркетингові); інституційні; управлінські. Систематизація чинників відповідно до запропонованої класифікації є інструментом прийняття управлінських рішень щодо забезпечення поточної та стратегічної фінансової стійкості університету.
Ключові слова: університет, фінансова стійкість, чинники фінансової стійкості університетів, драйвери, класифікація чинників фінансової стійкості.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-2-23-34

Посилання:
1. Estermann T., Bennetot Pruvot E. Financially Sustainable Universities II: European universities diversifying income streams. Brussels : EUA, 2011. URL: https://www.eua.eu/resources/publications/405:financially-sustainable-universities-ii-european-universities-diversifying-income-streams.html.
2. Collins B., Fountain J. H., Dortch C. The COVID-19 Pandemic and Institutions of Higher Education: Contemporary Issues. 2021. URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46666.
3. Changing the Accounting System to Foster Universities’ Financial Sustainability: First Evidence from Italy / F. Di Carlo, G. Modugno, T. Agasisti, G. Catalano. Sustainability. 2019. No. 11 (21). P. 6151. DOI: https://doi.org/10.3390/su11216151.
4. 3.10.1 Financial Stability / Francis Marion University. URL: https://www.fmarion.edu/sacscoc/compliancereport/3-10-1-financial-stability/.
5. Patel K., Assaf F. Improving the Financial Stability of Community College Students. 2014. URL: https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/Patel_FINAL.pdf.
6. Ndlovu I. Factors that Affect University Financial Sustainability: A Case Study of a Private University in Zimbabwe. East African Journal of Education and Social Sciences. 2020. Vol. 1, Issue 2. P. 193-200. DOI: https://doi.org/10.46606/eajess2020v01i02.0034.
7. Afriyie A. Sustainable Factor of Higher Education Institutions: Why Investment Portfolio Matters Most. Journal of Business Management and Economics. 2015. No. 3 (3). P. 16-22. DOI: http://dx.doi.org/10.15520/jbme.2015.vol3.iss3.4.pp16-22.
8. Юрчишена Л. В. Формування нової парадигми вищої освіти: драйвери та економічна модель університетів. Економіка і організація управління. 2021. № 2(42). С. 142–152. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.2.14.