ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
3’2022

Домбровська С. О.
https://orcid.org/0000-0001-5589-7837

СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. У статті обґрунтовано актуальність і необхідність формування фінансової грамотності населення України. Підкреслено важливість становлення фінансової грамотності молодого населення країни, особливо здобувачів вищої освіти як потенційних носіїв та передавачів знань і навичок наступним поколінням. Наведено показники індексу фінансової грамотності населення України за віком, статтю, рівнем освіти й місцем проживання. Виявлено, що саме молоде населення найбільше потребує знань та навичок із фінансової грамотності й раціональної фінансової поведінки. Проаналізовано причини низьких показників індексу фінансової грамотності молодого населення України, основними з яких є дефіцит інформації, знань і навичок із фінансової грамотності, отриманих у сімейному колі та в закладах освіти. Обґрунтовано важливість упровадження фінансової грамотності як освітньої компоненти для здобувачів вищої освіти. Описано роль і місце викладача в закладах вищої освіти в контексті формування фінансової грамотності здобувачів. Наведено основні концептуально-методологічні та практичні проблеми й суперечності інтеграції фінансової грамотності в пізнавальний процес здобувачів вищої освіти.
Ключові слова: економічна соціалізація, фінансова грамотність, підвищення рівня фінансової соціалізації, економічні науки, здобувач вищої освіти.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-3-5-14

Посилання:
1. Бречко О. Фінансова і цифрова грамотність як базові складові розвитку сучасного інформаційного суспільства. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2019. Вип. 24. С. 129–135. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38305/1/Бречко.pdf.
2. Гаврилко Т. О., Довгань М. М. Фінансова грамотність населення: вітчизняний та зарубіжний досвід. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 30 (2). С. 48–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_30(2)__13.
3. Щьокіна Є. Ю., Черепанова Н. О., Гужва О. А. Фінансова грамотність як запорука соціального та економічного розвитку держави. Економічні науки. Сер. : регіональна економіка. 2020. Вип. 17. С. 296–302. DOI: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-29.
4. Organisation for Economic Co-operation and Development : вебсайт. URL: https://www.oecd.org/.
5. Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні. USAID. Київ, 2019. URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/06/Financial-Literacy-Survey-Report_June2019_ua.pdf.
6. Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 : звіт за результатами дослідження. USAID. Київ, 2021. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Research_Financial_Literacy_Inclusion_Welfare_2021.pdf?v=4.
7. За останні три роки рівень фінансової грамотності українців поліпшився – результати дослідження / Національний банк України. 2021. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-ostanni-tri-roki-riven-finansovoyi-gramotnist-ukrayintsiv–polipshivsya–rezultati-doslidjennya.
8. Ліга амбасадорів фінансової грамотності. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб : вебсайт. URL: https://www.fg.gov.ua/articles/50943-liga-ambasadoriv-finansovo-gramotnosti.html.
9. Савчук Н. Фінансова грамотність: сутність і перспективи розвитку. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Сер. : філософські науки. 2021. Вип. 1. С. 92–97. DOI: https://doi.org/10.32405/2413-4139-2020-1(26)-92-97.
10. Гончар Л. В., Гарна С. О., Мартиненко А. О. Фінансова грамотність населення України як фактор успішного розвитку держави. Інноваційна економіка. 2019. № 1-2. С. 182–186. URL: http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/28/28.
11. Калініченко О. О., Вікарчук О. І., Ніколаєнко С. М. Фінансова грамотність – запорука успішного населення. Економіка. Управління. Інновації. Сер. : економічні науки. 2019. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2019_1_5.
12. Кузьменко Ю. Формування компетентності «підприємливість та фінансова грамотність»: сучасні орієнтири. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер. : педагогіка. 2018. Вип. 2 (8). С. 36–39. URL: https://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedagogy/article/view/164/322.
13. Vaaler A., Wilhelm J. Teaching financial literacy through the use of market research and advertising instruction: A Non-traditional approach. Reference Review. 2020. No. 48 (2). P. 258-270. DOI: https://doi.org/10.1108/RSR-11-2019-0081.
14. Stolper O. A., Walter A. Financial literacy, financial advice, and financial behavior. Journal of Business Economics. 2017. No. 87. P. 581-643. DOI: https://doi.org/10.1007/s11573-017-0853-9.