ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
5’2022

Анісімова О. Ю.
https://orcid.org/0000-0002-6721-3030
Терещенко Г. М.
https://orcid.org/0000-0002-9458-2843

ФІНАНСУВАННЯ СЕКТОРУ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОСВІТНІХ СУБВЕНЦІЙ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. У статті досліджується міжнародний досвід фінансування системи загальної середньої освіти та оцінюється можливість його використання в Україні. Встановлено, що на сучасному етапі розвитку національних систем освіти фінансування загальної середньої освіти є одним із пріоритетних напрямів державної політики розвинутих країн світу. Надзвичайно актуальним стало не лише визначення достатнього обсягу коштів для нормального функціонування системи освіти, а й максимально ефективне їх використання. З’ясовано, що для більшості національних систем освіти є два основних завдання: покращення якості освіти для підвищення продуктивності праці та економічного зростання; пошук ефективних шляхів використання наявних фінансових ресурсів, що може вимагати освітніх реформ. Для розв’язання поставлених завдань украй важливо побудувати дієвий механізм фінансування загальної середньої освіти, який дасть змогу максимально ефективно й справедливо розподілити ресурси між школами та водночас забезпечить високий рівень підготовки учнів. Авторами проаналізовано підходи й джерела фінансування системи загальної середньої освіти, зокрема міжбюджетні трансферти (освітню субвенцію). Доведено, що достатність фінансування здебільшого визначає якість загальної середньої освіти.
Ключові слова: фінансування загальної середньої освіти, освітня субвенція, формули фінансування, міжнародний і європейський досвід фінансування освіти.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-5-25-37

Посилання:
1. Education at a Glance 2022: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris, 2022. DOI: https://doi.org/10.1787/3197152b-en.
2. Fakharzadeh T. Budgeting and Accounting in OECD Education Systems: A Literature Review. Paris : OECD Publishing, 2016. DOI: https://doi.org/10.1787/19939019.
3. Alonso J. D., Sánchez A. Reforming education finance in transition countries: six case studies in per capita financing systems. The World Bank. 2011. DOI: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8783-2.
4. Russo C. J., Thro W. E., Batz F. M. Financing education: An overview of public school funding. School Business Affairs. 2015. Vol. 81(10). URL: https://ecommons.udayton.edu/eda_fac_pub/185.
5. Onsomu E. N., Muthaka D., Ngware M., Kosimbei G. Financing of secondary education in Kenya: Costs and options. Kenya Institute for Public Policy Research Analysis (KIPPRA) Discussion Paper. No. 55. 2006. URL: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53256609/Financing_of_Secondary_Education_in_Keny20170523-2755-ao61jf-with-cover-page-v2.pdf.
6. Lewin K., Caillods F. Financing secondary education in developing countries: Strategies for sustainable growth. UNESCO, International Institute for Educational Planning. 2001. URL: https://keithlewin.net/wp-content/uploads/2012/08/FinancingSecondaryEducationinDevCountries2001.pdf.
7. Ozkok Z. Financing Education in Europe: The Globalization Perspective. Economics & Politics. 2017. Vol. 29(1). P. 69-90. DOI: https://doi.org/10.1111/ecpo.12085.
8. Savaş Yalçın M., Akan D. Duty and responsibilities of the public sector in ensuring secondary education financing. Hacettepe University Journal of Education. 2018. Vol. 33(4). P. 1002-1019. DOI: https://doi.org/10.16986/huje.2018037339.
9. Литвинчук А. О., Гайдук І. С. Ідентифікація зарубіжного досвіду застосування субвенцій та дотацій на освіту: вплив на результат навчання. Освітня аналітика України. 2019. № 1(5). С. 47-57. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-1-47-57.
10. Tereshchenko H., Londar S., Gapon V., Lytvynchuk A., Londar L. School Education Financing in the Context of Decentralization: Cases of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2022. Vol. 14(3). P. 101-125. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/14.3/600.
11. The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning. OECD Reviews of School Resources. Paris : OECD Publishing, 2017. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264276147-en.
12. Zatonatska T. H., Anisimova O. Y. Current trends of financing of secondary education. II International Scientific Conference Development of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment : Conference Proceedings, May 24th, 2019. Le Mans, France : Baltija Publishing, 2019. P. 114-116.
13. Освіта в Україні в умовах воєнного стану : інф.-аналіт. зб. / МОН України. Київ, 2022. URL: https://iea.gov.ua/en/main-activities/scientific-and-analytics-activities/materials-of-communication-events/2022-2/.
14. Papakitsos E. C., Foulidi X., Karakiozis K., Theologis E., Argyriou A. Alternative Funding of Schools in Europe. European Journal of Education Studies. 2016. Vol. 2. Iss. 7. DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.282.
15. Burns T., Cerna L. Enhancing effective education governance. Paris : OECD Publishing, 2016. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264255364-en.
16. Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding. Eurydice Report. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2797/7857.
17. Public and Private Schools: How Management and Funding Relate to their Socio-economic Profile. OECD Publishing, 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264175006-en.
18. McMahon W. W. Financing education for the public good: A new strategy. Journal of Education Finance. 2015. P. 414-437. URL: http://www.jstor.org/stable/24459433.
19. Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інф.-аналіт. зб. / МОН України. Київ, 2021. URL: https://iea.gov.ua/en/main-activities/scientific-and-analytics-activities/materials-of-communication-events/2021-2/.