ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
5’2022

Лондар С. Л.
https://orcid.org/0000-0003-1838-288X
Бахрушин В. Є.
https://orcid.org/0000-0003-3771-5256
Лондар Л. П.
https://orcid.org/0000-0002-0873-5664
Гапон В. В.
https://orcid.org/0000-0001-7521-5450
Пронь Н. Б.
https://orcid.org/0000-0002-9413-8793

МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. Стаття присвячена дослідженню можливостей удосконалення бюджетного фінансування шкільної освіти в Україні як важливої складової формування людського капіталу й інноваційного розвитку національної економіки. Актуальність статті полягає також у тому, що аналіз ефективності бюджетного фінансування мережі освітніх закладів залежно від розміру шкіл та інших освітніх параметрів є актуальним для освітніх систем усіх країн, оскільки отримані результати дають змогу управлінцям приймати обґрунтованіші стратегічні рішення в процесі творення освітньої політики. Мета статті – дослідити ефективність використання бюджетних коштів на фінансування загальної середньої освіти в Україні за допомогою модельного підходу на прикладі шкільної мережі Запорізької області (як типової рівнинної області без географічних особливостей і відносно рівномірно заселеної). Авторами застосовано статистичні, модельні й економіко-математичні методи аналізу даних. Зокрема, можливості модельного підходу щодо оцінювання ефективності бюджетного фінансування шкіл із використанням результатів зовнішнього незалежного оцінювання як критерію ефективності було проаналізовано за допомогою Data envelopment analysis (DEA). Для формування інтегрального показника моделі авторами статті обрано інформацію про результати наймасовіших тестів ЗНО: з української мови та літератури, математики, історії України й англійської мови. У результаті проведеного дослідження з’ясовано: у малих закладах загальної середньої освіти якість освіти загалом є нижчою, про що свідчать результати ЗНО. Зроблено висновок, що при прийнятті рішення щодо оптимізації шкільної мережі та часткового закриття шкіл, особливо малих закладів освіти й сільських шкіл, необхідно застосовувати комплексний підхід. З огляду на це освітнім фінансистам-управлінцям рекомендовано створювати та використовувати стимули для укрупнення закладів загальної середньої освіти.
Ключові слова: заклади загальної середньої освіти, бюджетне фінансування, освітні параметри, Data envelopment analysis, зовнішнє незалежне оцінювання.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-5-5-24

Посилання:
1. Samuelson P. A. Critical assessments of contemporary economists. Routledge, 2005. URL: https://books.google.com.ua/books?id=V4fkhxDRcTEC&pg=PA381&lpg=PA381&dq=Paul+Samuelson,++Knicks,+theory+of+economic+growth&source=bl&ots=6NHjw8PlWA&sig=ACfU3U2oS-AjSPqeijG6ydk9EOw34KG2gQ&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiAhICazPvxAhXIFXcKHVNNAjEQ6AEwDXoECDEQAw#v=onepage&q=Paul%20Samuelson%2C%20%20Knicks%2C%20theory%20of%20economic%20growth&f=false.
2. Barro R. Determinants of economic growth: a cross-country empirical study. NBER Working Papers 5698, National Bureau of Economic Research, Inc., 1996. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w5698/w5698.pdf.
3. Faggian А., Modrego F., Mccann P. Human capital and regional development. Handbook of regional growth and development theories. 2019. DOI: https://doi.org/10.4337/9781788970020.00015.
4. OECD Insights. Human capital – the value of people. OECD. 2007. DOI: https://doi.org/10.1787/19936753.
5. The well-being of nations: the role of human and social capital. OECD. 2001. URL: https://www.oecd.org/education/innovation-education/1870573.pdf.
6. Florida R. Cities and the creative class. New York : Routledge, 2005. URL: https://www.suz.uzh.ch/dam/jcr:00000000-68cb-72db-0000-00006cf4d6f7/03.19_florida_05.pdf.
7. Florida R. The rise of the creative class cities without gays and rock bands are losing the economic development race. Washington Monthly. 2002. Vol. 34(5). P. 15-26.
8. Okafor C. N., Ogbonna K. S., Okeke C. I. Effect of government expenditure on human capital development in Nigeria. International Journal of Banking and Finance Research. 2017. Vol. 3. No. 2. P. 1-14. URL: https://www.researchgate.net/publication/332739919_Effect_of_Government_Expenditure_on_Human_Capital_Development_in_Nigeria.
9. Lee M. Human resource development from a holistic perspective. Advances in Developing Human Resources. 2007. Vol. 9. Iss. 1. P. 97-110. DOI: https://doi.org/10.1177/1523422306294498.
10. Patel G., Annapoorna M. S. Public education expenditure and its impact on human resource development in India: an empirical analysis. South Asian Journal of Human Resources Management. 2019. Vol. 6. Iss. 1. P. 97-109. DOI: https://doi.org/10.1177/2322093718813407.
11. Wigley S., Akkoyunlu A. Human capabilities versus human capital: gauging the value of education in developing countries. Social Indicators Research. 2006. Vol. 78. P. 287-304. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-005-0209-7.
12. Angrist N., Djankov S., Goldberg P. K., Patrinos H. A. Measuring human capital using glo­bal learning data. Nature. 2021. Vol. 592. P. 403-408. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03323-7.
13. Public educational expenditure by education level, programme orientation, type of source and expenditure category. Eurostat, 2021. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDUC_UOE_FINE02__custom_1182194/default/table?lang=en.
14. Kovtunets V., Londar S. Evaluation of higher education services cost. Economic Annals-XXI. 2019. Vol. 178. Iss. 7-8. P. 57-69. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V178-05.
15. Dunaieva L. M., Zakharchenko V. I., Zakharchenko N. V. World experience in improving quality of education: directions, means, norms. Science and Education. 2017. Iss. 6. P. 119-128. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-6-19.
16. Derbentsev V., Pasichnyk Yu., Tulush L., Lomako I. Analysis of the impact of expenditures on education and R&D on GDP in Central European countries. Statistika. 2021. Vol. 101. No. 4. P. 383-405. DOI: https://doi.org/10.54694/stat.2021.20.
17. Chocholata M. Spatial variations in the educational performance in Slovak districts. Statistika. 2020. Vol. 100. No. 2. P. 193-203. URL: https://www.czso.cz/documents/10180/125507863/320197_20_193_Chocholat%C3%A1.pdf/b297afe1-66ec-46bb-9ef8-76d2cbc42832?version=1.0.
18. Herczyński J. Financing decentralized education in Macedonia. SSRN Electronic Journal. 2011. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2524821.
19. Alonso J., Sanchez A. Reforming education finance in transition countries : six case studies in per capita financing systems. World Bank. 2011. DOI: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8783-2.
20. Review of the education sector in Ukraine: Moving toward effectiveness, equity and efficiency. World Bank Group. 2019. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32406.
21. Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research. 1978. Vol. 2. Iss. 6. P. 429-444. DOI: https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8.
22. Cooper W. W., Seiford L. M., Zhu J. Data envelopment analysis: history, models, and interpretations. Handbook on Data Envelopment Analysis. 2011. P. 1–39. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6151-8_1.
23. Sreedevi R. P. Measuring efficiency of private banks using CCR model through DEA approach. International Journal of Statistics and Systems. 2016. Vol. 11. No. 2. P. 167-171. URL: https://www.ripublication.com/ijss16/ijssv11n2_08.pdf.
24. Lin L., Zhao L. CCR model-based evaluation on the effectiveness and maturity of technological innovation. Journal of Industrial & Management Optimization. 2021. DOI: https://doi.org/10.3934/jimo.2021026.
25. Dellnitz A., Kleine A., Rödder W. CCR or BCC: what if we are in the wrong model? Journal of Business Economics. 2018. Vol. 88. P. 831-850. DOI: https://doi.org/10.1007/s11573-018-0906-8.
26. Бахрушин В. Оптимізація і «оптимізація» в освіті та управлінні. Освітня політика. 2016. URL: http://education-ua.org/ru/articles/724-optimizatsiya-i-optimizatsiya-v-osviti-ta-upravlinni.
27. Лондар С. Можливості вдосконалення мережі закладів загальної середньої освіти. Освітня аналітика України. 2019. № 3(7). С. 5-17. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-5-17.
28. Piwowarski R. Strategic Planning in the Educational System of Poland: complex challenges of the past, present, and future. Educational Planning. 2015. Vol. 22. No. 2. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1208591.pdf.