ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
2’2020

Зентек Анна
https://orcid.org/0000-0002-0173-3594

ПІДТРИМКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА РИНКУ ПРАЦІ У ПОЛЬЩІ

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. Стаття присвячена вивченню особливостей надання освітніх, соціальних та професійних послуг особам з інвалідністю у Польщі для забезпечення рівних можливостей та подальшого успішного працевлаштування. З’ясовано, що освітня підготовка та професійний розвиток осіб з інвалідністю є важливим фактором, який впливає на зайнятість, а також соціальну та професійну діяльність на ринку праці. Особливу увагу у статті акцентовано на важливості отримання якісної професійної підготовки для осіб з інвалідністю, що повинна враховувати результати аналізу потреб ринку праці та очікування роботодавців. Окреслено основні бар’єри, що перешкоджають розвитку професійної самореалізації осіб з інвалідністю у Польщі. З метою вивчення ключових детермінантів освітньої системи та сфери зайнятості, що впливають на вибір професійної діяльності, фахову підготовку та проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю було проведено моніторингове дослідження, у якому брали участь викладачі закладів освіти, роботодавці та особи з інвалідністю, які працевлаштовані на ринку праці Польщі. Отримані результати дослідження дали змогу запропонувати шляхи соціалізації та професійної активізації осіб з інвалідністю, що базуються на співпраці таких ключових галузей як освіта, сфера зайнятості, соціальна політика, а також усіх зацікавлених сторін. Зроблено висновки про те, що процес професійної підготовки осіб з інвалідністю повинен бути більш гнучким щодо очікувань ринку праці. Разом з тим, важливо активно доносити інформацію про отримані результати дослідження до всіх зацікавлених сторін.
Ключові слова: особи з інвалідністю, освітні послуги, соціальна допомога, професійна освіта, потреби осіб з інвалідністю.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-2-41-49

 

Посилання:
1. The United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. URL: https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf.
2. The Constitution of the Republic of Poland of the 2nd April 1997 (1997). URL: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/48187/73135/F401971080/POL48187%20English.pdf.
3. Ministry of Labor and Social Policy of the Republic of Poland (2013). Draft reports on monthly and annual employment status, education and activities of persons with disabilities (Regulation No. 33, December 20). URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95450/112380/F494187638/33.pdf.
4. Ministry of Labor and Social Policy of the Republic of Poland (2004). Act of 20 April 2004 on promotion of employment and on labor market institutions (Regulation No. 273, April 20). URL: http://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/68870/91743/F304123321/D20181265Lj.pdf.
5. Czarnecki, K. M. (2010). Profesiology. Science of professional development of man. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec.
6. Czarnecki, K. M., & Pietrulewicz, B. (2010). Profesiological Lexicon. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec.
7. Garbat, M. (2015). Possibilities of economic migration of persons with disabilities in the protected labor market in the European Union. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.
8. Garbat, M., & Paszkowicz M. A. (2016). Disability as a reason for exclusion from the labor market. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, Zielona Góra.
9. Dykcik, W. (2006). Continuous progressive changes in culture, ethics, politics and law in meeting the needs of people with disabilities. Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków.
10. Barczyński, A. (2008). Costs of employing people with disabilities. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
11. Chorążuk, J. (2008). Professional activation of people with disabilities in the light of research of county self-governments, commune self-governments and the disabled. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
12. Barczyński, A. (2008). Real barriers preventing professional activation of the disabled. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.