ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
4’2020

Денисюк О. Я.
https://orcid.org/0000-0001-8584-0647
Титаренко Н. В.
https://orcid.org/0000-0002-5837-393X

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: КРОКИ РЕФОРМИ, ІНДИКАТОРИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглядаються питання реформування та організації інклюзивної освіти крізь призму освітніх індикаторів, розроблених авторами для визначення стану впровадження інклюзїї в освітній процес закладів загальної середньої освіти. Підставою для формування тематики індикаторів слугувала Конвенція «Про права осіб з інвалідністю», прийнята Організацією Об’єднаних Націй у 2006 році. Джерелами – форми статистичної звітності про діяльність закладів загальної середньої освіти та освітні моніторингові дослідження. Представлені індикатори охоп­люють два напрями організації освітнього процесу відповідно до потреб дітей з особли­вими освітніми потребами, а саме: індикатори організації освітнього процесу та індикатори організації освітньої діяльності. У статті проаналізовано деякі аспекти загальнодержавного моніторингового дослідження з упровадження НУШ в контексті організації інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. Результати дослідження розглянуті в розрізі розроблених нами освітніх індикаторів, які посприяють органам управління освітою у прийнятті аргументованих управлінських рішень з удосконалення організації інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.
Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзія, індикатори, особливі освітні потреби, статистичні дані, моніторингові дослідження.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-4-60-69

 

Посилання:
1. Інклюзивна освіта: як це працює за кордоном і в Україні. 2019. URL: https://education.24tv.ua/inklyuzivna_osvita_yak_tse_pratsyuye_za_kordonom_i_v_ukrayini_n1223963.
2. Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) / ООН. 2006. 13 груд. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text.
3. Саламанська декларація та Рамки дій щодо осіб з особливими освітніми потребами / ЮНЕСКО. 1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-94#Text.
4. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
5. Дефектологічний словник : навч. посіб. / за ред. В. І. Бондаря, В. М. Синьова ; упоряд. В. М. Тімашова. Київ : «МП Леся», 2011. 528 с.
6. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта : навч. посіб. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf.
7. Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр : постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text.
8. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.