Досвід застосування методу контент-аналізу до дослідження практик академічної доброчесності в українських ВНЗ

ТКАЧЕНКО Валентина Володимирівна, КОЖЕКІНА Людмила Юріївна

Досвід застосування методу контентаналізу до дослідження практик академічної доброчесності в українських ВНЗ

 

У статті підкреслюється актуальність проведеного Інститутом освітньої аналітики дослідження наявних практик сприяння академічній доброчесності, які втілюються у вищих навчальних закладах (ВНЗ) нашої країни. Визначаються поняття академічної доброчесності й академічного кодексу честі. На підставі проведеного контент-аналізу оцінюється зміст і структура кодексів честі студента та етичних кодексів викладача, запроваджених в українських ВНЗ.

Ключові слова: академічна доброчесність, контент-аналіз, кодекс честі студента, етичний кодекс викладача.

Завантажити

JEL classification: І21, І23.