ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) СВІТА
2’2021

Анісімова О. Ю.
https://orcid.org/0000-0002-6721-3030

ОСНОВНІ МОДЕЛІ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Англійська
Анотація. У статті розглянуто основні механізми та моделі фінансування професійної освіти. Проведено аналіз світового досвіду її фінансування, визначено головні завдання й виклики, яким повинна відповідати обрана модель фінансування. Встановлено, що залежно від основного джерела залучених коштів моделі фінансування професійної освіти поділяються на три групи: моделі, котрі використовують переважно кошти державного (центрального) бюджету; моделі, що використовують здебільшого кошти місцевих бюджетів; моделі, які рівномірно поєднують використання і державних, і приватних коштів. Розподіл державних коштів може відбуватися на підставі критеріїв, що встановлюються урядом у кожній конкретній ситуації, визначатися формулою фінансування або здійснюватися на конкурентних ринкових засадах. Із метою ефективного залучення роботодавців до процесу здобуття професійної освіти дедалі більша увага приділяється розвитку дуальної системи підготовки, за якої теоретичну частину підготовки на базі закладів професійної освіти фінансує держава, а її практичну частину безпосередньо на робочому місці – роботодавці. Світова практика свідчить, що адекватна модель фінансування професійної освіти дає можливість підвищити якість наданих освітніх послуг. Умови отримання коштів стимулюють заклади освіти поліпшувати якість наданих послуг. Загалом по країнах ОЕСР фінансування здійснюється в розрахунку на одного учня з державного бюджету та додатково з місцевого бюджету. Головною умовою отримання коштів від держави є ефективність їх використання, котра в цьому випадку вимірюється як високий рівень підготовки якомога більшої чисельності здобувачів освітніх послуг. Досвід показує, що успішні моделі фінансування повинні базуватися на стабільних принципах, бути прозорими й простими, оскільки складні механізми фінансування призводять до втрати відкритості та викривлення при розподілі коштів.
Ключові слова: професійна освіта, моделі фінансування професійної освіти, механізми фінансування професійної освіти, формула фінансування, дуальна система професійної освіти.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-2-93-100

Посилання:
1. Gasskov, V. (2000). Managing vocational training systems: A handbook for senior administrators. Geneva: International Labour Office. Retrieved from http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2000/100B09_11_engl.pdf.
2. Aryal, B. P. (2020). Financing of Technical and Vocational Education and Training in Nepal. Journal of Education and Research, 10(1), 58-80. Retrieved from https://doi.org/10.3126/jer.v10i1.31898.
3. Eichhorst, W., Rodríguez-Planas, N., Schmidl, R., & Zimmermann, K. F. (2012). A roadmap to vocational education and training systems around the world. IZA Discussion Papers, No. 7110. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA). Retrieved from http://ftp.iza.org/dp7110.pdf.
4. Bergseng, B. (2019). Vocational Education and Training in Bulgaria: Governance and Funding. Retrieved from https://doi.org/10.1787/25bad018-en.
5. Dorleans, M., & Mingat, A. (2015). Cost and financing analysis in VET: guidance note. Retrieved from https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/72768D519ECAC8B5C1
257EA5005B30D0_ETF_VET_Cost__Financing_web.pdf.
6. Masson, J. R. (2006). Financing vocational education and training in the EU new Member States and candidate countries: Recent Trends and Challenges. Retrieved from https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/
C12578310056925BC125712A0064D1BB_NOTE6MN
PHG.pdf.
7. Dorléans, M. (2018). Financing Vocational Education and Skills Development: A Policy Area for ETF Support. Retrieved from https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/EAB88B1CBCA5A5E6C12582480042288D_Financing%20VET%20and%20skills%20development.pdf.
8. Ball, K. (Ed.). (2005). Funding and financing vocational education and training. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED493987.pdf.
9. UNESCO. (1996). Financing technical and vocational education: modalities and experiences. Retrieved from https://unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/iug006e.pdf.
10. Ziderman, A. (2016). Funding mechanisms for financing vocational training: An analytical framework. Retrieved from http://ftp.iza.org/pp110.pdf.
11. Hanni, M. (2019). Financing of education and technical and vocational education and training (TVET) in Latin America and the Caribbean. Retrieved from https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44599/4/S1900376_en.pdf.
12. Abuselidze, G., & Beridze, L. (2019). Financing models of vocational education and its impact on the economy: Problems and perspectives. Retrieved from https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/07/shsconf_erpa2019_01001.pdf.
13. Rajczakowska, E., Bujak, A., & Andrzejczyk, P. (2019). Effects of Financing Vocational Education in Poland and the Process of Vocational Examination at Secondary School Level in Selected Occupations of the TSL Sector. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20(7), 355-367. Retrieved from http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-7.pdf.
14. McGrath, S., Mulder, M., Papier, J., & Suart, R. (Eds.). (2019). Handbook of vocational education and training: Developments in the changing world of work. Switzerland: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-94532-3.
15. Tilak, J. B. (2018). Vocational Education and Training in Asia. In Education and Development in India (pp. 203-220). DOI: 10.1007/978-981-13-0250-3.