Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
ЛОНДАР Сергій Леонідович доктор економічних наук, професор,
директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
E-mail: londar.sergiy@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-1838-288X
Scopus ID: 6506945062
Україна
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
ЛИТВИНЧУК Андрій Олександрович кандидат економічних наук,
перший заступник директора ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
E-mail: a.litvinchuk@iea.gov.ua
Orcid ID: 0000-0002-7523-558X
Scopus ID: 57224135123
Україна
ТЕРЕЩЕНКО Ганна Миколаївна кандидат економічних наук,
заступник директора з науково-організаційної роботи ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
E-mail: g.tereschenko@iea.gov.ua
Orcid ID: 0000-0002-9458-2843
Scopus ID: 57224135308
Україна
КИР’ЯНОВ Андрій Вячеславович заступник директора з науково-проєктної роботи та ІТ ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
E-mail: a.kiryanoff@iea.gov.ua
Orcid ID: 0000-0003-0452-7689
Україна
ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
ПРОНЬ Наталія Богданівна кандидат економічних наук,
учений секретар ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
E-mail: n.pron@iea.gov.ua
Orcid ID: 0000-0002-9413-8793
Україна
БАХРУШИН Володимир Євгенович доктор фізико-математичних наук, професор
E-mail: Vladimir.Bakhrushin@gmail.com
Orcid ID: 0000-0003-3771-5256
Україна
БУРЯЧЕНКО Андрій Євгенович доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (КНЕУ)
E-mail: Andrii.buriachenko@kneu.ua
Orcid ID: 0000-0002-7354-7491
Scopus ID: 56996123200
Україна
ГАПОН Валентина Василівна кандидат педагогічних наук,
начальник відділу освітнього інформаційного забезпечення ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
E-mail: gapon@mon.gov.ua
Orcid ID: 0000-0001-7521-5450
Україна
ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна кандидат педагогічних наук,  доцент,
проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка
E-mail: l.hrynevych@kubg.edu.ua
Orcid ID: 0000-0002-5818-8259
Україна
ҐУЛОВА Лєнка Ph.D.,
керівник кафедри соціальної педагогіки, головний координатор Кабінету мультикультурного виховання, керівник післядипломної освіти педагогічного факультету Університету Томаша Ґарика Масарика (м. Брно)
Scopus ID: 55910263600
Чеська Республіка
ДЕНГЛЕРОВА Деніса Ph.D.,
викладач кафедри соціальної педагогіки педагогічного факультету Університету Томаша Ґарика Масарика (м. Брно)
Orcid ID: 0000-0001-5354-3445
Scopus ID: 13609310600
Чеська Республіка
ДЕНИСЮК Оксана Яківна начальник відділу освітньої статистики і аналітики ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
E-mail: o.denysiuk@iea.gov.ua
Orcid ID: 0000-0001-8584-0647
Україна
ЗАТОНАЦЬКА Тетяна Георгіївна доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
E-mail: t.zatonatska@iea.gov.ua
Orcid ID: 0000-0001-9197-0560
Scopus ID: 57189216930
Україна
КОВТУНЕЦЬ Володимир Віталійович кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
E-mail: vkovtunets@ukr.net
Orcid ID: 0000-0001-9197-0560
Scopus ID: 16436026800
Україна
КОНОНЕНКО Юрій Григорович начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН
E-mail: y_kononenko@mon.gov.ua
Orcid ID: 0000-0001-6093-5551
Україна
КРИШТОФ Світлана Дмитрівна кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН
E-mail: s_krishtof@mon.gov.ua
Orcid ID: 0000-0003-4211-1297
Україна
КУЗНЄЦОВ Костянтин Володимирович кандидат наук з державного управління,
національний експерт Проєкту «ГОБ»
E-mail: axio@ukr.net
Orcid ID: 0000-0002-4077-0881
Україна
ЛЄСНІКОВА Марина Валентинівна кандидат економічних наук,
науковий співробітник сектору професійної освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
E-mail: m.lesnikova@iea.gov.ua
Orcid ID: 0000-0003-2802-973X
Україна
ЛУН Марк доктор філософії (Австралія), доктор ділового адміністрування (Австралія), майстер ділового адміністрування (фінанси) (Велика Британія), помічник декана, Коледж вільних мистецтв, Bath Spa University (Велика Британія)
Orcid ID: 0000-0002-8112-8369
Велика Британія
МЕЛЬНИК Сергій Вікторович кандидат економічних наук, доцент,
заслужений економіст України,
завідувач сектору професійної освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
E-mail: s.melnik@iea.gov.ua
Orcid ID: 0000-0002-5724-2428
Україна
МІЩЕНКО Володимир Іванович доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки та менеджменту ДВНЗ «Університет банківської справи»
E-mail: mvi25prof@gmail.com
Orcid ID: 0000-0002-8565-2686
Scopus ID: 56677468000
Україна
ОРЛОВА Наталія Сергіївна доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету
E-mail: nsorlova78@gmail.com
Orcid ID: 0000-0003-0785-751X
Scopus ID: 57194156418
Україна
РАКОВ Сергій Анатолійович доктор педагогічних наук, доцент,
головний науковий співробітник сектору вищої освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
E-mail: rakov_s@ukr.net
Orcid ID: 0000-0002-7878-0831
Україна
РАШКЕВИЧ Юрій Михайлович доктор технічних наук, професор,
член Національного агентства кваліфікацій
Orcid ID: 0000-0002-6244-2758
Scopus ID: 27867964800
Україна
ТИМЧЕНКО Олена Миколаївна доктор економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
E-mail: O_tymchenko@ukr.net
Orcid ID: 0000-0002-8143-1261
Scopus ID: 56208653700
Україна
ТУТЛІС Відмантас Ph.D., доцент,
директор Центру професійної освіти та досліджень, Університет ім. Вітаутаса Великого
E-mail: vidmantas.tutlys@vdu.lt
Orcid ID: 0000-0003-2000-8862
Scopus ID: 6505789809
Литва
ШІП Радім Ph.D., доцент,
викладач кафедри соціальної педагогіки педагогічного факультету Університету Томаша Ґарика Масарика (м. Брно)
Orcid ID: 0000-0002-9131-7403
Scopus ID: 26033692300
Чеська Республіка