Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ЛОНДАР Сергій Леонідович

доктор економічних наук, професор,

директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

E-mail: londar.sergiy@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-1838-288X

Scopus ID: 6506945062

Україна

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ДЕНИСЮК Оксана Яківна

перший заступник директора ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

E-mail: o.denysiuk@iea.gov.ua

Orcid ID: 0000-0001-8584-0647

Україна

ЛИТВИНЧУК Андрій Олександрович

кандидат економічних наук,

заступник директора з науково-проєктної роботи та ІТ ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

E-mail: a.litvinchuk@iea.gov.ua

Orcid ID: 0000-0002-7523-558X

Scopus ID: 57224135123
Україна

ТЕРЕЩЕНКО Ганна Миколаївна

кандидат економічних наук,

заступник директора з науково-організаційної роботи ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

E-mail: g.tereschenko@iea.gov.ua

Orcid ID: 0000-0002-9458-2843

Scopus ID: 57224135308
Україна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

ПРОНЬ Наталія Богданівна

кандидат економічних наук,

учений секретар ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

E-mail: n.pron@iea.gov.ua

Orcid ID: 0000-0002-9413-8793

Україна

БАХРУШИН Володимир Євгенович

доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник сектору вищої освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

E-mail: Vladimir.Bakhrushin@gmail.com

Orcid ID: 0000-0003-3771-5256

Україна

БУРЯЧЕНКО Андрій Євгенович

доктор економічних наук, доцент,

професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (КНЕУ)

E-mail: Andrii.buriachenko@kneu.ua

Orcid ID: 0000-0002-7354-7491

Scopus ID: 56996123200

Україна

ГАПОН Валентина Василівна

кандидат педагогічних наук,

начальник відділу освітнього інформаційного забезпечення ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

E-mail: gapon@mon.gov.ua

Orcid ID: 0000-0001-7521-5450

Україна

ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна

кандидат педагогічних наук,  доцент,

Проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка
E-mail: l.hrynevych@kubg.edu.ua
Orcid ID: 0000-0002-5818-8259

Україна

ҐУЛОВА Лєнка

Ph.D.,

керівник кафедри соціальної педагогіки, головний координатор Кабінету мультикультурного виховання, керівник післядипломної освіти педагогічного факультету Університету Томаша Ґарика Масарика (м. Брно)

Scopus ID: 55910263600

Чеська Республіка

ДЕНГЛЕРОВА Деніса

Ph.D.,

викладач кафедри соціальної педагогіки педагогічного факультету Університету Томаша Ґарика Масарика (м. Брно)
Orcid ID: 0000-0001-5354-3445

Scopus ID: 13609310600

Чеська Республіка

ЗАТОНАЦЬКА Тетяна Георгіївна

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник сектору аналізу освітнього фінансування ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (за сумісництвом)

E-mail: t.zatonatska@iea.gov.ua

Orcid ID: 0000-0001-9197-0560

Scopus ID: 57189216930

Україна

КОВТУНЕЦЬ Володимир Віталійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

E-mail: vkovtunets@ukr.net

Orcid ID: 0000-0001-9197-0560
Scopus ID: 16436026800

Україна

КОНОНЕНКО Юрій Григорович

начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН

E-mail: y_kononenko@mon.gov.ua

Orcid ID: 0000-0001-6093-5551

Україна

КРИШТОФ Світлана Дмитрівна

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник,

директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН

E-mail: s_krishtof@mon.gov.ua

Orcid ID: 0000-0003-4211-1297

Україна

КУЗНЄЦОВ Костянтин Володимирович

кандидат наук з державного управління, національний експерт Проєкту «ГОБ»

E-mail: axio@ukr.net

Orcid ID: 0000-0002-4077-0881

Україна

ЛЄСНІКОВА Марина Валентинівна

кандидат економічних наук,

науковий співробітник сектору професійної освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

E-mail: m.lesnikova@iea.gov.ua

Orcid ID: 0000-0003-2802-973X

Україна

ЛУН Марк

доктор філософії (Австралія), доктор ділового адміністрування (Австралія), майстер ділового адміністрування (фінанси) (Велика Британія), помічник декана, Коледж вільних мистецтв, Bath Spa University (Велика Британія)

Orcid ID: 0000-0002-8112-8369

Велика Британія

МЕЛЬНИК Сергій Вікторович

кандидат економічних наук, доцент,

заслужений економіст України,

завідувач сектору професійної освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

E-mail: s.melnik@iea.gov.ua

Orcid ID: 0000-0002-5724-2428

Україна

МІЩЕНКО Володимир Іванович

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри економіки та менеджменту ДВНЗ «Університет банківської справи»

E-mail: mvi25prof@gmail.com

Orcid ID: 0000-0002-8565-2686

Scopus ID: 56677468000

Україна

ОРЛОВА Наталія Сергіївна доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету
E-mail: nsorlova78@gmail.com
Orcid ID: 0000-0003-0785-751X
Scopus ID: 57194156418
Україна
РАКОВ Сергій Анатолійович доктор педагогічних наук, доцент,
головний науковий співробітник сектору вищої освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
E-mail: rakov_s@ukr.net
Orcid ID: 0000-0002-7878-0831
Україна
РАШКЕВИЧ Юрій Михайлович доктор технічних наук, професор,
член Національного агентства кваліфікацій
Orcid ID: 0000-0002-6244-2758
Scopus ID: 27867964800
Україна
ТИМЧЕНКО Олена Миколаївна доктор економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
E-mail: O_tymchenko@ukr.net
Orcid ID: 0000-0002-8143-1261
Scopus ID: 56208653700
Україна
ТУТЛІС Відмантас Ph.D., доцент,
директор Центру професійної освіти та досліджень, Університет ім. Вітаутаса Великого
E-mail: vidmantas.tutlys@vdu.lt
Orcid ID: 0000-0003-2000-8862
Scopus ID: 6505789809
Литва
ЧЕБЕРКУС Дмитро Вікторович

кандидат економічних наук,

генеральний директор директорату науки МОН

E-mail: cheberkus@mon.gov.ua
Orcid ID: 0000-0002-3050-6980

Україна

ШЕВЦОВ Андрій Гаррієвич

доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, директор департаменту ліцензування МОН

E-mail: shevtsov@mon.gov.ua

Orcid ID: 0000-0002-7307-7768

Україна

ШІП Радім

Ph.D., доцент,

викладач кафедри соціальної педагогіки педагогічного факультету Університету Томаша Ґарика Масарика (м. Брно)

Orcid ID: 0000-0002-9131-7403

Scopus ID: 26033692300

Чеська Республіка