Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ЛОНДАР Сергій Леонідович

 

доктор економічних наук, професор,

директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

e-mail: londar@i.ua

ORCID ID: 0000-0003-1838-288X

Scopus ID: 6506945062

Україна

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ДЕНИСЮК Оксана Яківна

 

перший заступник директора ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

e-mail: o.denysiuk@iea.gov.ua

ORCID ID: 0000-0001-8584-0647

Україна

ЛИТВИНЧУК Андрій Олександрович

 

кандидат економічних наук,

заступник директора з науково-проєктної роботи та ІТ ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

e-mail: a.litvinchuk@iea.gov.ua

ORCID ID: 0000-0002-7523-558X

Україна

ТЕРЕЩЕНКО Ганна Миколаївна

 

кандидат економічних наук,

заступник директора з науково-організаційної роботи ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

e-mail: g.tereschenko@iea.gov.ua

ORCID ID: 0000-0002-9458-2843

Україна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

ПРОНЬ Наталія Богданівна

 

кандидат економічних наук,

відповідальний секретар науково-практичного журналу «Освітня аналітика України», учений секретар ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

E-mail: n.pron@iea.gov.ua

Orcid ID: 0000-0002-9413-8793

Україна

БАХРУШИН Володимир Євгенович

 

доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник сектору вищої освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

E-mail: Vladimir.Bakhrushin@gmail.com

Orcid ID: 0000-0003-3771-5256

Україна

БУРЯЧЕНКО Андрій Євгенович

 

доктор економічних наук, доцент,

професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (КНЕУ)

e-mail: Andrii.buriachenko@kneu.ua

ORCID ID: 0000-0002-7354-7491

Scopus ID: 56996123200

Україна

ГАПОН Валентина Василівна

 

кандидат педагогічних наук,

начальник відділу освітнього інформаційного забезпечення ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

e-mail: gapon@mon.gov.ua

ORCID ID: 0000-0001-7521-5450

Україна

ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна

кандидат педагогічних наук,  доцент,

проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка

Україна

ҐУЛОВА Лєнка

 

Ph.D.,

керівник кафедри соціальної педагогіки, головний координатор Кабінету мультикультурного виховання, керівник післядипломної освіти педагогічного факультету Університету Томаша Ґарика Масарика (м. Брно)

Scopus ID: 55910263600

Чеська Республіка

ДЕНГЛЕРОВА Деніса

Ph.D.,

викладач кафедри соціальної педагогіки педагогічного факультету Університету Томаша Ґарика Масарика (м. Брно)

Scopus ID: 13609310600

Чеська Республіка

ЗАТОНАЦЬКА Тетяна Георгіївна

 

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник сектору аналізу освітнього фінансування ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (за сумісництвом)

e-mail: t.zatonatska@iea.gov.ua

ORCID ID: 0000-0001-9197-0560

Scopus ID: 57189216930

Україна

КОВТУНЕЦЬ Володимир Віталійович

 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

e-mail: vkovtunets@ukr.net

Scopus ID: 16436026800

Україна

КОНОНЕНКО Юрій Григорович

 

начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН

e-mail: y_kononenko@mon.gov.ua

ORCID ID: 0000-0001-6093-5551

Україна

КРИШТОФ Світлана Дмитрівна

 

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник,

директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН

e-mail: s_krishtof@mon.gov.ua

ORCID ID: 0000-0003-4211-1297

Україна

КУЗНЄЦОВ Костянтин Володимирович

 

кандидат наук з державного управління, національний експерт Проєкту «ГОБ»

e-mail: axio@ukr.net

ORCID ID: 0000-0002-4077-0881

Україна

ЛЄСНІКОВА Марина Валентинівна

 

кандидат економічних наук,

науковий співробітник сектору професійної освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

e-mail: m.lesnikova@iea.gov.ua

ORCID ID: 0000-0003-2802-973X

Україна

ЛУН Марк

 

доктор філософії (Австралія), доктор ділового адміністрування (Австралія), майстер ділового адміністрування (фінанси) (Велика Британія), помічник декана, Коледж вільних мистецтв, Bath Spa University (Велика Британія)

ORCID ID: 0000-0002-8112-8369

Велика Британія

МАРТИНЕНКО Валентина Віталіївна

 

кандидат економічних наук, доцент,

заступник директора навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту Університету державної фіскальної служби України

e-mail: martynenkovv@ukr.net

ORCID ID: 0000-0001-9078-8345

Scopus ID: 56785552600

Україна

МЕЛЬНИК Сергій Вікторович

 

кандидат економічних наук, доцент,

заслужений економіст України,

завідувач сектору професійної освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

e-mail: s.melnik@iea.gov.ua

ORCID ID: 0000-0002-5724-2428

Україна

МІЩЕНКО Володимир Іванович

 

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри економіки та менеджменту ДВНЗ «Університет банківської справи»

e-mail: mvi25prof@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-8565-2686

Scopus ID: 56677468000

Україна

НАТОРІНА Альона Олександрівна

 

кандидат економічних наук,

завідувач кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

e-mail: alyonanatorina@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-6367-879X

Scopus ID: 57189043622

Україна

ОРЛОВА Наталія Сергіївна

 

доктор наук з державного управління, професор,

професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: nsorlova78@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-0785-751X

Scopus ID: 57194156418

Україна

РАКОВ Сергій Анатолійович

 

доктор педагогічних наук, доцент,

головний науковий співробітник сектору вищої освіти ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

e-mail: rakov_s@ukr.net

ORCID ID: 0000-0002-7878-0831

Україна

РАШКЕВИЧ Юрій Михайлович

 

доктор технічних наук, професор,

член Національного агентства кваліфікацій

ORCID ID: 0000-0002-6244-2758

Scopus ID: 27867964800

Україна

ТИМЧЕНКО Олена Миколаївна

 

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: O_tymchenko@ukr.net

ORCID ID: 0000-0002-8143-1261

Scopus ID: 56208653700

Україна

ЧЕБЕРКУС Дмитро Вікторович

 

кандидат економічних наук,

генеральний директор директорату науки МОН

e-mail: cheberkus@mon.gov.ua

Україна

ШЕВЦОВ Андрій Гаррієвич

 

доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, директор департаменту ліцензування МОН

e-mail: shevtsov@mon.gov.ua

ORCID ID: 0000-0002-7307-7768

Україна

ШІП Радім

 

Ph.D., доцент,

викладач кафедри соціальної педагогіки педагогічного факультету Університету Томаша Ґарика Масарика (м. Брно)

ORCID ID: 0000-0002-9131-7403

Scopus ID: 26033692300

Чеська Республіка