УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
2’2021

Раков С. А.
https://orcid.org/0000-0002-7878-0831

ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ СТАТИСТИКИ В НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Сучасний світ став інтегрованим та глобалізованим, і це, мабуть, у першу чергу стосується національних систем освіти, оскільки саме людський потенціал країн у сучасному високотехнологічному, інноваційному світі перетворився на головний і визначальний ресурс екологічного, економічного й соціального прогресу та процвітання. Важливу роль у вдосконаленні національних систем освіти відіграють міжнародні системи статистики, що дають змогу порівнювати стан таких систем у різних країнах і визначати національну освітню політику на основі власних здобутків, культурних та освітніх традицій у комплексі з об’єктивними показниками на тлі здобутків і досвіду всього людства. У статті розглянуто потенціал трьох міжнародних систем освітньої статистики – ЮНЕСКО (UNESCO (UN)), ОЕСР (OECD) та Євросоюзу (EU). Охарактеризовано їхні системи освітніх індикаторів, наведено посилання на відповідні бази даних, формати подання останніх. Як модель застосування результатів міжнародних досліджень у національних системах освітньої аналітики зроблено короткий огляд аналітичної інформаційної системи США «The Conditions of Education». Надано пропозиції щодо участі України в міжнародних дослідженнях якості освіти та використання міжнародних індикаторів її стану у вітчизняній системі освітньої аналітики.
Ключові слова: компетентнісна парадигма освіти, суспільство сталого розвитку, міжнародні системи статистики, показники якості освіти, національні системи статистики та аналітики освіти.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-2-20-32

Посилання:
1. Міжнародні індикатори стану освіти ЮНЕСКО. URL: http://data.uis.unesco.org/.
2. Robinson K. Do Schools Kill Creativity? URL: https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY&t=757s.
3. Робинсон К., Ароника Л. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту. Літопис. 2016. С. 258.
4. Освітні програми ОЕСР. URL: http://www.oecd.org/education/programmes.htm.
5. OECD Indicators of Educational Systems (INES). URL: https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/49338320.pdf.
6. EuroStat. Your Key to European Statistics. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.
7. National Center for Educational Statistics (NCES). URL: https://nces.ed.gov.
8. National Assessment of Educational Progress (NAEP). URL: https://nces.ed.gov/nationsreportcard/about/timeline.aspx.
9. The Condition of Education – 2020. URL: https://nces.ed.gov/pubs2020/2020144.pdf.
10. Remarks of Senator John F. Kennedy at the Teachers’ Association Convention, Baltimore, Maryland, October 10, 1957. URL: https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/baltimore-md-19571010.