ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
2’2021

Литвинчук А. О.
https://orcid.org/0000-0002-7523-558X
Терещенко Г. М.
https://orcid.org/0000-0002-9458-2843
Кир’янов А. В.
https://orcid.org/0000-0003-0452-7689
Гайдук І. С.
https://orcid.org/0000-0003-3144-1469

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Метою статті є дослідження сучасних напрямів і шляхів удосконалення інформаційного забезпечення функціонування системи інклюзивної освіти в Україні. Проаналізовано динаміку чисельності учнів з особливими освітніми потребами (ООП) в інклюзивних класах, інклюзивні класи та заклади загальної середньої освіти, в яких функціонують такі класи. Наведено динаміку кількості інклюзивних груп і закладів дошкільної освіти з інклюзивними групами. Дано визначення АС «ІРЦ» та окреслено головні цілі її функціонування. Показано, що за допомогою АС «ІРЦ» педагоги закладів загальної середньої й дошкільної освіти можуть складати індивідуальні програми розвитку для дітей з ООП, використовуючи висновки, попередньо сформульовані фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. Описано особливості функціонування в Україні системи EMIS, яка призначена для збору інформації про зарахування, відвідування, повторення класу, виключення зі школи та закінчення навчання. Наведено шаблон для мінімального рекомендованого набору питань із метою виявлення дітей з ООП. Такий моніторинг дає змогу визначити й деталізувати труднощі, з котрими стикаються діти/викладачі, на відміну від виключної ідентифікації інвалідності (певної нозології, що підтверджено медично). Зроблено висновки за результатами дослідження питань розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення інклюзивної освіти.
Ключові слова: освітні інформаційні системи, інклюзивна освіта, особи з особливими освітніми потребами, інклюзивно-ресурсні центри, автоматизована система інклюзивно-ресурсних центрів.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-2-82-92

Посилання:
1. МІП представляє Україну на Всесвітньому саміті з питань інформаційного суспільства у Женеві / М-во інформаційної політики. URL: https://mip.gov.ua/news/2305.html.
2. Types of Information System. URL: http://www.chris-kimble.com/Courses/World_Med_MBA/Types-of-Information-System.html.
3. Золотухіна О. А., Шушура О. М. Функціональне моделювання інформаційної системи управління ресурсами підприємства в умовах невизначеності або недостовірності даних. Зв’язок. 2017. № 6. С. 52–57.
4. Лондар С. Л. Міжнародний досвід розвитку сучасних освітніх інформаційних систем. Освітня аналітика України. 2019. № 1. С. 5–19.
5. Information and Communication Technologies in Secondary Education: position paper. Moscow : Unesco Institute for Information Technologies in Education, 2004. 24 p. URL: http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214616.pdf.
6. Гевко І. В. Значення інноваційних технологій при здійсненні інклюзивної освіти. Педагогічний альманах. 2018. Вип. 37. С. 236–240.
7. Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Інклюзивна освіта: від основ до практики : монографія. Київ : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с.
8. Кравченко Г. Ю., Сіліна Г. О. Інклюзивна освіта. Харків : Ранок, 2014. 144 с.
9. Мартинчук О. В. Інклюзивна освіта: освітологічний контекст. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. 2016. № 3 (54). С. 146–150.
10. Матвеєва Н. Інклюзивна освіта в Україні: соціально-педагогічний аспект. Освітній простір України. 2017. № 11. С. 180–187.
11. Ярмощук І. Інклюзивне навчання в системі освіти. Шлях освіти. 2009. № 2. С. 24–28.
12. Deppeler J., Loreman T., Sharma U. Reconceptualising specialist support services in inclusive classrooms. Australasian Journal of Special Education. 2005. No. 29 (2). P. 117-127.
13. Ервін Е., Кугельмас Д. Підготовка вчителів і вихователів до роботи в інклюзивних класах та групах. Київ : ВФ «Крок за кроком», 2000. 203 с.
14. Loreman T. A. Canadian collaboration on inclusive education: reflections on a six-year partnership. URL: http://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/desenvolve/article/view/1884.
15. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). URL: https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf.
16. Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons. Proclaimed by General Assembly resolution 2856 (XXVI) of 20 December 1971. URL: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightsOfMentallyRetardedPersons.aspx.
17. Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами : наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2018 № 977. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-kompleksnoyi-ocinki-rozvitku-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami.
18. UNICEF: Research and reports. URL: https://www.unicef.org/research-and-reports.
19. Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» : монографія / за ред. С. Л. Лондара ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2019. 180 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Realiz-derzh-polit-u-sf-ref-ZSO-NUSH-2019-key.pdf.