Управління освітою

Лондар С. Л.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1838-288X

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Анотація. В роботі проаналізовано тенденції розвитку освітніх інформаційно-аналітичних систем (EMIS). Систематизовано класифікацію інформаційних систем (ІС) ієрархічного типу, в яких ідентифікація ієрархічних рівнів здійснюється за типами рішень, складом управлінського персоналу та видів інформації, що опрацьовується для різних владних рівнів або рівнів організації. Виявлено зміну підходів щодо використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення питання якості освіти та інших актуальних завдань освітньої сфери. Детально проаналізовано підходи, що реалізуються в литовській ŠVIS/EMIS, зокрема в її удосконаленій версії з блоком «Моніторинг національного людського ресурсу». Показано алгоритм роботи даної системи і переваги її використання для ідентифікації впливу освіти на стан особи на ринку праці через технологію «ідентифікації освітньої траєкторії особи». Доведено, що використання подібної EMIS в Україні надасть можливість встановити більш чіткий зв’язок між ринком праці і сферою вищої освіти, вдосконалить механізм бюджетного фінансування закладів освіти, зміст освітніх послуг і процес їх надання з метою отримання особою переваг у дорослому житті.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), освітні інформаційно-аналітичні системи (EMIS), ідентифікація освітньої траєкторії особи, моніторинг національного людського ресурсу.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-1-5-19

JEL classification: I20, I21.

 Завантажити