ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Лондар С. Л.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1838-288X

МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті досліджено освітні досягнення учнів за результатами державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з чотирьох навчальних предметів. Для порівняння використовувався умовний ряд: малокомплектні школи (МШ) до 50 учні – опорні школи (ОШ) до 200 учнів – ОШ більше 200 учнів – усереднений в рамках регіону (країни) заклад загальної середньої освіти (ЗЗСО).
Здійснено порівняльний аналіз впливу факторів «середня наповнюваність класу» та «кількість учнів на одного вчителя» на освітні результати випускників МШ та ОШ. Доведено, що потенціал зростання якості освіти в ОШ суттєво вищий, ніж у МШ. Зроблено висновок про доцільність поетапної розбудови мережі опорних шкіл з урахуванням критерію «добрих» і «поганих» малокомплектних шкіл. Акцентовано увагу на тому, що впродовж першого етапу трансформації «добрі» МШ необхідно залишити та максимально використати їх досвід в тих випадках, коли таку школу неможливо
закрити (гірська, малодоступна місцевість тощо). Констатовано, що у процесі здійснення загального аналізу не було можливості відстежити рівень освітніх досягнень учнів ОШ у динаміці, оскільки у базах даних відсутня інформація щодо року заснування такого закладу. Зроблено висновок про доцільність внесення в статистичну форму ЗНЗ-1 інформації про рік заснування ОШ.

Ключові слова: загальна середня освіта, опорні школи, реформа закладів загальної середньої освіти, мережа шкіл, оптимізація мережі шкіл.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-5-17

JEL classification: H52, I21, I22, I28.

 Завантажити