МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Вербовий М. В.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0562-1354

 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПОЛЕ ПОВЕРНЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНУ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Анотація. Здійснено аналіз методологічних засад наукового обґрунтування проблеми інституціонального поля примноження та повернення інтелектуального капіталу. Окреслено міждисциплінарні основи дослідження інституціонального поля інтелектуальної міграції та теоретико-методологічний потенціал неоiнституціоналiзму у цій сфері. Доведено, що нова інституціональна економічна теорія, запо­чаткована лауреатом Нобелевської премії Дугласом Нортом, відкриває нові можливості для міграційних досліджень. Проаналізовано феномен геоекономічного інституціонального поля інтелектуальної та високофахової міграції у трактуванні репрезентанта австрійської економічної школи Людвіга фон Мізеса. Констатовано, що проблема інтелектуальної міграції, актуальність якої в умовах економіки інтелекту посилюється, вимагає особливої уваги науковців й менеджерів та створення науково обґрунтованої державної стратегії. Визначено інституціональні чинники повернення в Україну IT-мігрантів. Доведено, що інтелектуальний капітал та інновації стають стрижнем у модерному міграційному дискурсі. Перспективними напрямами у вивченні інтелектуальної міграції та формування стратегії міграційної політики визначено: експертизи дослідницьких та бізнес-проектів; запровадження регулярного моніторингу міграційних процесів, підтримка дослідницьких проектів, спрямованих на вивчення особливостей міграції висококваліфікованих фахівців та студентів.

Ключові слова: інституціональне поле, інтелектуальний капітал, інтелектуальна міграція, неоінституціоналізм, «відтік мізків», інтердисциплінарний інструментарій.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-1-108-116

JEL classification: I21, I23, I28.

Завантажити