Економіка освіти

Ястремський О. І.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9900-3612

ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ» І «ОСВІТА» В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація. Здійснений аналіз прямих і зворотних зв’язків видів економічної діяльності (ВЕД) «Освіта» та «Наукові дослідження і розробки» («НДР») в структурі міжгалузевих зв’язків. Використано методи міжгалузевого балансу для аналізу схеми витрати-випуск України за 2016 р. по сорока двом ВЕД. Визначено ступінь впливу досліджуваних галузей на національну економіку та інші ВЕД. Визначена структура проміжного споживання для цих ВЕД та їх основних постачальників. З використанням матриці повних витрат згенеровані сценарії впливу кінцевого попиту ВЕД «Освіта» та «НДР» на загальні випуски галузей та національної економіки загалом. Зроблено висновок про високий рівень проміжного споживання та низький рівень продуктивності в економіці України. Запропонована перспектива дослідження окресленої проблематики у вигляді створення комплексної моделі загальної рівноваги національної економіки з фокусуванням на ВЕД «Освіта» й «НДР».

Ключові слова: освіта, наукові дослідження і розробки, міжгалузевий баланс, прямі і повні витрати, сценарний аналіз, проміжне споживання, кінцевий попит, загальний випуск.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-1-20-30

JEL classification: I20, I22.

Завантажити