ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Гапон В. В.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7521-5450

 

Барабаш О. А.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2545-0369

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті досліджено нормативно-правові документи щодо збору та опрацювання галузевої статистичної звітності. Розроблено структуру інформаційної бази, сформованої на єдиних методологічних принципах організації статистичного спостереження, та інструментальні засоби формування зведеної статистичної звітності для подання до Державної служби статистики України. Визначено основні напрями якісних перетворень в інформаційно-аналітичному забезпеченні та удосконаленні структури й змісту статистичної звітності від закладів загальної середньої освіти. Розроблено інформаційні бюлетені щодо стану загальної середньої освіти за напрямами (мережа закладів загальної середньої освіти, педагогічні кадри, профільне навчання, мови навчання та вивчення мови як предмета, матеріально-технічне забезпечення та використання сучасних інформаційних технологій, заклади спеціальної освіти тощо).

Ключові слова: загальна середня освіта, заклад загальної середньої освіти, статистична звітність, статистичний показник, інформаційно-аналітичне забезпечення.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-18-31

JEL classification: I28, C10, C80, Y10.

Завантажити