ВИЩА ОСВІТА

ЧУМАК Оксана Володимирівна

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6387-2840

 

Концептуальні засади фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Україні

Анотація. У статті проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід фінансування вищої освіти. Визначено основні складові рекомендованої трикомпонентної моделі фінансування у рамках реформування вищої освіти та умови й позитивні наслідки від реалізації впровадження даної моделі в Україні.

Ключові слова: фінансування, вища освіта, модель фінансування, доходи.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2017-1-25-33

JEL classification: H41, H52, I22, І23, I28.

Завантажити