ВИЩА ОСВІТА

ТЕРЕЩЕНКО Ганна Миколаївна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9458-2843

 

Державне фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань

Анотація. У статті порушено питання розвитку системи вищої освіти в Україні як чинника побудови економіки знань. Розглянуто напрями розвитку системи вищої освіти в країнах ЄС та визначено, що збільшення обсягів державного фінансування притаманне більш розвиненим країнам із інноваційною моделлю розвитку економіки. Автором виокремлено проблеми та надано рекомендації щодо фінансового забезпечення вищих навчальних закладів в Україні.

Ключові слова: вища освіта, економіка знань, бюджетне фінансування вищої освіти, кредитування вищої освіти.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2017-1-34-43

JEL classification: H41, H52, I22, І23, I28.

Завантажити