ВИЩА ОСВІТА

ТКАЧЕНКО Валентина Володимирівна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3389-9935

 

КОЖЕКІНА Людмила Юріївна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4770-1069

 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИК АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ

 Анотація. У статті підкреслюється актуальність проведеного Інститутом освітньої аналітики дослідження наявних практик сприяння академічній доброчесності, які втілюються у вищих навчальних закладах (ВНЗ) нашої країни. Визначаються поняття академічної доброчесності й академічного кодексу честі. На підставі проведеного контент-аналізу оцінюється зміст і структура кодексів честі студента та етичних кодексів викладача, запроваджених в українських ВНЗ.

Ключові слова: академічна доброчесність, контент-аналіз, кодекс честі студента, етичний кодекс викладача.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2017-1-55-69

JEL classification: І21, І23.

Завантажити