ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

ЛЄСНІКОВА Марина Валентинівна, МЕЛЬНИК Сергій Вікторович

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОБСЯГІВ ТА НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗГІДНО З ПОТРЕБАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

Анотація. Проаналізовано професійну структуру ринку праці за показником «дефіцит кадрів та вакансій», Розглянуто існуючі методи прогнозування попиту на кваліфіковані кадри, зокрема аналіз тенденцій, аналіз коефіцієнтів, регресійний аналіз, Метод Delphi, аналіз сценаріїв. Показано, що на методі коефіцієнтів повинні базуватись методичні підходи щодо визначення відповідності обсягів та напрямів підготовки кадрів у закладах освіти відповідно до потреб регіональних ринків праці, запропоновано інтегральний коефіцієнт збалансованості попиту та пропозиції кадрів в якості основного критерію.

 Ключові слова: ринок праці, статистична інформація про ринок праці, рамка кваліфікацій, професійна структура, обсяги та напрями підготовки кадрів у закладах освіти, прогнозування, метод коефіцієнтів, інтегральний коефіцієнт збалансованості попиту та пропозиції кадрів.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-1-94-102

JEL classification: H40, I21, J44.

Завантаження