ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

ДАНИЛЕНКО Світлана Василівна, ЛУБИНЕЦЬ Катерина Минівна, ТЕРЕЩЕНКО Ганна Миколаївна, ЧЕРНЮК Ольга Станіславівна

ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглядаються питання запровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні. Зазначається, що ґендерний бюджетний аналіз передбачає не лише сегрегацію за статтю, але й враховує інші соціальні категорії, такі як вік, соціально-економічне становище, місце проживання, освітній рівень та ін., за умови, що це є доцільним, а необхідні дані наявними. В статті здійснено аналіз програми «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної освіти», що дало змогу зробити відповідні висновки та рекомендації.

Ключові слова: освіта, бюджетування, ґендер, ґендерно-орієнтоване бюджетування, позашкільна освіта.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-1-103-115

JEL classification: H41, H52, І22, І23, І28.

 Завантажити